The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 605176-2021

26/11/2021    S230

Lithuania-Vilnius: Development consultancy services

2021/S 230-605176

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
National registration number: 288601650
Postal address: Lukiškių g. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 01512
Country: Lithuania
Contact person: Šarūnas Leišis
E-mail: sarunas.leisis@finmin.lt
Telephone: +370 52199355
Fax: +370 52194465
Internet address(es):
Main address: https://finmin.lrv.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1267
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609038
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=609038&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo

II.1.2)Main CPV code
73220000 Development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo, įgyvendinant Veiksmų programą, Investicijų programą, EEE/NOR, „Naujos kartos Lietuva“ planą, Nacionalinį pažangos planą ir kitas Finansų ministerijos kompetencijai pavedamas administruoti ES fondų, nacionalines ir kitos tarptautinės paramos programas. Konsultavimo paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais ES ir nacionaliniais teisės aktais, EK pozicija konkrečioje konsultavimo srityje, gerąja ES šalių narių patirtimi, teismų praktika ir pan.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73220000 Development consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – konsultavimo paslaugos dėl investicijų administravimo, įgyvendinant Veiksmų programą, Investicijų programą, EEE/NOR, „Naujos kartos Lietuva“ planą, Nacionalinį pažangos planą ir kitas Finansų ministerijos kompetencijai pavedamas administruoti ES fondų, nacionalines ir kitos tarptautinės paramos programas. Konsultavimo paslaugos turės būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais ES ir nacionaliniais teisės aktais, EK pozicija konkrečioje konsultavimo srityje, gerąja ES šalių narių patirtimi, teismų praktika ir pan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ekspertų profesinė patirtis / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Sutarties vykdymui siūlomų ekspertų skaičius / Weighting: 20
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 38
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto pavadinimas: Finansų ministerija - veiksmų programų administravimas

Projekto kodas: 11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama Konkurso sąlygų 4 priede (EBVPD pildomas Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). Komisija tiekėją pašalina iš konkurso bet kuriame konkurso etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš konkursą ar jo metu jis atitinka bent vieną iš konkurso sąlygų 3.1 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Konkursą laimėjęs tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 30.000,00 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti tiek, kiek galioja sutartis, t. y. 38 (trisdešimt aštuonis) mėnesius. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai tiekėjas pateikia reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir sutartį pasirašo visos pirkimo sutarties šalys.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2021
Local time: 09:45
Place:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021