Szolgáltatások - 605414-2020

15/12/2020    S244

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 244-605414

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 207-504022)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli körvasút fejl.kieg környezetrendezés tervezés

Hivatkozási szám: EKR000969352020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a déli körvasút fejlesztésének kiegészítő környezetrendezési feladatai tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/12/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 207-504022

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 12/01/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 11/12/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 12/01/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a korrigendum közzételével egyidejűleg az ajánlatkérési dokumentációt akként módosította, hogy a nevesített EEKD űrlapokat hozzáférhetővé tette, és pontosította az ajánlatkérési dokumentáció I. kötetét (útmutató) a nyilatkozatminta tekintetében