Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 606015-2022

02/11/2022    S211

Magyarország-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka

2022/S 211-606015

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18157918241
Postai cím: Somlói Út 49-53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tombor Zsuzsanna
E-mail: kozbeszerzes@mcc.hu
Telefon: +36 307978935
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mcc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Vagyonkezelő alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MCC Somlói út épületbontás

Hivatkozási szám: EKR001143162022
II.1.2)Fő CPV-kód
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonában álló, Budapest I. kerületében, a Somlói út, a Szent Sebestyén köz, valamint a Alsóhegy utcák által határolt területen található épületek (egykori Balassi Intézet épülete, a kollégium épülete és kapcsolódó valamennyi melléképület, -építmény) bontási-, és munkatér határolási munkáinak a tervezése és kivitelezése, az érintett közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése, továbbá az új épületegyüttes alapozási síkjáig történő föld kitermelése és elszállítása, valamint a közterület alá nyúló üreg tömedékelési feladatai, a felhívás II.2.4) pontjában, illetve a műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1016 Budapest, Somló út 49-53.; Hrsz.: 5177/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tulajdonában álló Budapest I. kerületében, a Somlói út, a Szent Sebestyén köz, valamint a Alsóhegy utcák által határolt területen található épületek (egykori Balassi Intézet épülete, a kollégium épülete és kapcsolódó valamennyi melléképület, -építmény) bontási-, és munkatér határolási munkáinak a tervezése és kivitelezése, az érintett közművek kiváltása, illetve védelembe helyezése, továbbá az új épületegyüttes alapozási síkjáig történő föld kitermelése és elszállítása, valamint a közterület alá nyúló üreg tömedékelési feladatai.

Az 5177/1 hrsz. található telken a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány célja az ingatlanon lévő közel 45 éves, külső és belső megjelenésében egyaránt idejét múlt épületek helyett új és korszerű külsővel rendelkező, a környezetébe teljes mértékben illeszkedő oktatási épületegyüttest építsen. Elvégzendő az ingatlanra nyíló üreg tömedékelése és a régi épületegyüttes bontása a szükséges tereprendezési és földkitermelési munkákkal, valamint a később épülő épületek megvalósításához szükséges munkatér határolás.

Fa- és növényirtás: 74 db fa és 6 cserjefolt

Bruttó épületek bontása: 73 700 lm3

Lépcsők bontása: 220 m3

Támfalak és vb. kerítés bontása: 215 fm

Munkagödör határolása: 246,4 fm nyomvonalon összesen 5 570 fm cölöpfal

Szennyezett föld elszállítása (becslés): 2 100 m3

Föld kitermelése és elszállítása alapozási síkig: 62 500 m3

Tömedékelés: 133,5 m3 üreg tömedékelése, 258 m3 beton és 60 m3 cementhabarcs bejuttatása (becslés)

Azbeszt tartalmú bontás hulladék ártalmatlanítása (külön felmérés szükséges azzal, hogy a megrendelő a bontás során várhatóan előkerülő azbeszt mennyiségére vonatkozóan nem rendelkezik információval, és annak mennyisége a bontás megkezdése előtt nem is mérhető fel).

Ajánlatkérő felhívja figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. §-ára, illetve a 34/A. §-ára.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul (vegyes eljárás), Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírás) ennek a részletes okait kifejtette.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (3) bekezdésére tekintettel a hosszabb ajánlattételi határidő alkalmazásra kerül.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II., illetve III. fejezetének szabályai alkalmazásra kerülnek {322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés)}

Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bekezdése alapján - az ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Ajánlatkérő a fentiek mellett a közbeszerzési dokumentumokban is rögzítette szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.

További részletes elvárások a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott Műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY SZERVEZETTSÉGE, KÉPZETTSÉGE ÉS TAPASZTALATA / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) pont M.2.1) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül rendelkezik-e cölöpfallal végzett munkatérelhatárolás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III.1.3) pont M.2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül - az előírt kötelező gyakorlati időn felüli - többlet szakmai tapasztalata (hónap - 0-36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 2.5. AF III.1.3) pont M.2.3) alpontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározottakon felül rendelkezik-e magasépítési épület bontása tárgyú, sikeresen megvalósult beruházás során szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.6. AF III.1.3) pont M.2.2) alpontja szerinti előírásnak megfelelő másik olyan szakember bevonásának vállalása, aki rendelkezik üreg és/vagy pince tömedékelése tárgyú építést tartalmazó felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:

teljesítési véghatáridő:

A munkaterület átadásának napjától számított 9 (kilenc) hónap. Az előbbiek szerint a kivitelezés készre jelentésének határideje és a műszaki átadás-átvétel megkezdésének legkésőbbi napja a munkaterület átadásának napjától számított 9 (kilenc) hónapos időtartam utolsó napja azzal, hogy az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a határidő utolsó napja a számozása szerint ugyanazon nap, amelyen a Felek a munkaterület átadása megtörtént. Nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel időtartamát

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének határideje annak megkezdésétől számított 30. (harmincadik) naptári nap.

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:

Értékelés módszere:

1. részszempont (Ajánlati ár) az értékarányosítás, fordított arányosítás módszere szerint kerül értékelésre, ahol kedvezőbb a minél alacsonyabb szám/érték.

2. értékelési részszempont 2.1., 2.2. és 2.4. alszempontjai (hónap) az értékarányosítás, egyenes arányosítás módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol kedvezőbb a minél magasabb szám/érték.

2. értékelési részszempont 2.3., 2.5. és 2.6. alszempontjai (igen/nem) a pontozás módszere szerint kerül(nek) értékelésre, ahol az pozitív vállalás („igen” válasz) valamennyi megjelölt alszempontnál 10 pontot ér, a nemleges vállalás („nem” válasz) 0 pontot ér.

Ajánlatkérő az értékelési szempont tekintetében értékeli az M.2.1), M.2.2) és M.2.3) alpont tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelményen felüli, időben meghatározott többlettapasztalatot (2.1., 2.2. és 2.4. értékelési alszempontok), illetőleg egyes sajátos szakmai többlet szakmai tapasztalatokat (2.3., 2.5. és 2.6. alszempontok).

Amennyiben a 2. értékelési részszempont alszempontjai szerinti szakember(ek) esetében többlet szakmai tapasztalat (igen válasz és/vagy többlet szakmai hónapok) kerül(nek) megajánlásra, úgy már az ajánlatban csatolandó a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat (EKR űrlap), a szakember(ek) szakmai önéletrajza, a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentuma(i) és rendelkezésre állási nyilatkozata(i), amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az AT mely szakmai tapasztalatot mutat be és kér figyelembe venni az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítása során és mely tapasztalatot kéri figyelembe venni az értékelés során.

Figyelemmel a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2.2. és 2.3. értékelési alszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalat nem eshet ugyanazon időtartamra/nem vonatkozhat ugyanazon teljesítésre (a 2.2. értékelési alszempont tekintetében bemutatott többlettapasztalat nem egyezhet a 2.3. értékelési alszempont tekintetében bemutatott szakmai tapasztalat időtartamával/teljesítésével), azaz az ajánlattevőnek a két értékelési szempontra eltérő időpontban/teljesítés keretében megvalósult szakmai tapasztalatot kell bemutatnia. Előbbiekhez hasonlóan a 2.4. és 2.5. értékelési alszempont tekintetében megajánlott szakmai tapasztalat ugyancsak nem eshet ugyanazon időtartamra/nem vonatkozhat ugyanazon teljesítésre.

Az előbbi (2.1.-2.5.) értékelési alszempontok tekintetében bemutatott időtartamok/teljesítések nem lehetnek azonosak (nem eshetnek egybe/nem lehetnek átfedésben) a felhívás III.1.3) M.2) alpontjában előírt alkalmasság körében az adott szakember tekintetében bemutatott releváns tapasztalati időtartamokkal/teljesítésekkel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a 2.2. és 2.3. értékelési alszempontra, illetőleg a 2.4. és 2.5. értékelési alszempontra az előbbiek ellenére azonos időpontban/teljesítés keretében megvalósuló tapasztalat kerül bemutatásra, úgy az ilyen megajánlás(ok) az ajánlat érvénytelenségét vonja (vonják) maga (maguk) után!

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2.6. értékelési alszempont tekintetében nem mutatható be olyan szakember, akivel az Ajánlattevő alkalmasságot is igazol! Ilyen megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Ajánlatkérő a fenti értékelési szempontot azzal egészíti ki, hogy jelen 2. értékelési részszempont körében az adott szakember kompetenciája, szakképzettsége, továbbá a szakmai tapasztalata, illetve ezeknek a megléte kerül értékelésre, és nem a jogosultsági viszony fennállása/jogosultság megléte. Az a szakember, aki fentieknek megfelelően az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges kompetenciával rendelkezik, az bemutatható az értékelési szempont körében.

Tehát a jogosultság fennállása nem szükségszerű a szerződés teljesítéséhez, de az annak megfelelő kompetencia olyan előnyt képvisel az Ajánlatkérő számára, amelyet jelen pont szerint értékelni kíván.

Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési szempont tekintetében: 0-10

Értékelés során irányadó a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 156-446555
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

MCC Somlói út épületbontás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V. 1) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a Kbt. 53. § (1) bekezdésére Ajánlatkérő a tárgyi eljárás ajánlati felhívásának visszavonásáról határozott, amely körülményről tájékoztatást küldött valamennyi Érdeklődő Gazdasági Szereplő részére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2022