Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 606286-2020

16/12/2020    S245

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 245-606286

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd Utca 13–15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Krestmegállapodás II.

Hivatkozási szám: EKR000845182020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II.1. ütem).

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

1. Autópálya (RR-MWY) SLA, SLB, SLC, SLD, SLE, BPR, és CRB utek, valamint B2 j. hídműtárgy és RBC1 és RBC2 körforgalmak

2. Smart city zone - CAV

3. Nyugati bekötőút (RR-CRW)

4. Országúti szakaszok rual roads (RR-RRX, RR-HWY, RR-RRS)

5. Szervízút – SR II, és III/I szakaszok

6. Kis-sebességű kezelhetőségi pálya - low-speed handling course (HC-LS)

7. ADAS felület

8. Dombok modul

9. Egyetemi tesztpálya

10. Szürke zóna

11. CR_connecting_roads

12. Könnyűszerkezetes tesztcélú épületek:

a. Smart city álfalak

b. Smart city Logistic Yard

c. Smart city prototípus tároló

d. Smart city raktár

e. Üzemanyagtöltő állomás útépítési munkái

13. Vízrendezési feladatok

a. 1/5 északi övárok

b. 2/5 keleti kivezetés

c. 3/5 keleti kivezetés

d. HSO_előrehozott_vízépítés

e. Déli tó rendezése

f. DP bukótér víztelenítése

g. Nyugati_tó_fenékürítő

14. További egyéb építmények

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 11 000 000 000,- forint.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 10 900 730 272.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II/1. ütem).

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

1. Autópálya (RR-MWY) SLA, SLB, SLC, SLD, SLE, BPR, és CRB utek, valamint B2 j. hídműtárgy és RBC1 és RBC2 körforgalmak

2. Smart city zone - CAV

3. Nyugati bekötőút (RR-CRW)

4. Országúti szakaszok rual roads (RR-RRX, RR-HWY, RR-RRS)

5. Szervízút – SR II, és III/I szakaszok

6. Kis-sebességű kezelhetőségi pálya – low-speed handling course (HC-LS)

7. ADAS felület

8. Dombok modul

9. Egyetemi tesztpálya

10. Szürke zóna

11. CR_connecting_roads

12. Könnyűszerkezetes tesztcélú épületek:

a. Smart city álfalak

b. Smart city Logistic Yard

c. Smart city prototípus tároló

d. Smart city raktár

e. Üzemanyagtöltő állomás útépítési munkái

13. Vízrendezési feladatok

a. 1/5 északi övárok

b. 2/5 keleti kivezetés

c. 3/5 keleti kivezetés

d. HSO_előrehozott_vízépítés

e. Déli tó rendezése

f. DP bukótér víztelenítése

g. Nyugati_tó_fenékürítő

14. További egyéb építmények

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 11 000 000 000 HUF.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1) A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2) A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember - speciális útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3 A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 051-119996
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konzultáció II.1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 900 730 272.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai

Szakfelügyeletek egyes részfeladatai

Geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok

Fémmentesítési munkák egyes részfeladatai

Régészethez kapcsolódó munkák egyes részfel.

Zajmérési munka egyes részfeladatai

Lőszermentesítés egyes részfeladatai

Természeti területek védelmének egyes részfeladatai

Védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai

Optikai hálózat építésének egyes részfeladatai

Elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai

Út- közvilágítás, térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai

Víz-, és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai

Gázvezeték építésének egyes részfeladatai

Pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének,

Sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai

Hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai

Irtási terület előkészítési munkák egyes részfeladatai

Beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes

Részfeladatai

Földmunkák egyes részfeladatai

Bontási munkák egyes részfeladatai

Útépítési munkák egyes részfeladatai

Ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

Vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai

Tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai

Átereszek építési munkák egyes részfeladatai

Árok, folyóka építés egyes részfeladatai

Kútlétesítés egyes részfeladatai

Vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai

Szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok

Burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladati

Tározó építés egyes részfeladatai

Híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai

Síkalapozás egyes részfeladatai

Mélyalapozás egyes részfeladatai

Pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai

Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai

Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédeleme egyes részfeladatai

Szigetelési munkák egyes részfeladatai

Dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai

Rézsűburkolatok egyes részfeladatai

Betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai

Felületképzés egyes részfeladatai

Támfalépítés egyes részfeladatai

Városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai

Környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai

Kerítésépítés egyes részfeladatai

Közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai

Pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai

Energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai

Növénytelepítés egyes részfeladatai

Kertépítészet egyes részfeladatai

Magasépítési munkálatok egyes részfeladatai

Anyagok beszállítása

Minőségbiztosítás egyes részfeladatai

Tömörségvizsgálat

Geodézia munkák egyes részfeladatai

Mobil illemhelyek bérlése

Információs anyagok beszerzése

Pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele

Megvalósulási dokumentációk elkészítése

Műtárgyak építészeti, gépészeti munkái

Lakatosmunkák egyes részfeladatai

Daruzási feladatok egyes részfeladatai

Irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai

Kőburkolat építés egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szociális szempontok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kerültek figyelembe vételre. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerültek a műszaki dokumentációban (leírásban).

A nyertes ajánlattevő adatai:

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6060 Tiszakécske,Béke utca 150.), adószáma: 28733232-4-03

Kiegészítés a II.1.1) ponthoz:

A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljáráshoz kapcsoló, tárgyi közbeszerzési eljáráshoz kapcsoló előzmény adatok az alábbi EKR hivatkozási számon találhatóak: EKR000782142019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2020