Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 606695-2021

26/11/2021    S230

Lithuania-Vilnius: Medical specialist services

2021/S 230-606695

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Centro poliklinika
National registration number: 125873515
Postal address: Pylimo g. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Postal code: 01117
Country: Lithuania
Contact person: Skirmutė Pašluostienė
E-mail: skirmute.pasluostiene@pylimas.lt
Telephone: +370 52335236
Internet address(es):
Main address: http://www.pylimas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4689
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=609051
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=609051&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Magnetinio rezonanso tomografijos ir skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
85121200 Medical specialist services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Magnetinio rezonanso tomografijos ir skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos paslaugų pirkimas

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
85121200 Medical specialist services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Main site or place of performance:

Viešosios įstaigos Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

Magnetinio rezonanso tamografijos 1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo tyrimų vaizdų aprašymas – 10 000 tyrimų.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 37
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
85121200 Medical specialist services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT01 Sostinės regionas
Main site or place of performance:

Viešosios įstaigos Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

Skaitmeninės rentgenografijos tyrimų teleradiologijos aprašymai:

- būtinoji pagalba ir planiniai tyrimai – 90 000 tyrimų;

- profilaktiniai tyrimai – 3 500 tyrimų.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 37
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma. Kiti atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Pardavėjo kaltės, arba Pardavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, Pardavėjas, Pirkėjui pareikalavus, per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti Pirkėjui baudą – 10 (dešimt) proc. nuo maksimalios sutarties vertės.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Sutarties skyrimo kriterijai: kainos kriterijaus lyginamasis svoris 70 proc., kokybės kriterijaus lyginamasis svoris 30 proc. (paslaugų suteikimo terminas – 15 proc., tiekėjo darbuotojo patirtis (stažas) – 15 proc.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 28/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją laikantis šių terminų: per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos arba perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021