Services - 606765-2019

20/12/2019    S246

Denmark-Copenhagen: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2019/S 246-606765

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SMOKA I/S
National registration number: 35433430
Postal address: U-vej 7
Town: København
NUTS code: DK02 Sjælland
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Andreas Østberg Hansen
E-mail: aoh@horten.dk
Telephone: +45 52344083

Internet address(es):

Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0953c170-759f-4438-b70e-89405226e03d/homepage

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Afhentning og behandling af olie- og vandblandinger

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA tank-anlæg. Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Den estimerede årlige mængde er 1 500 Ton, hvilket indebærer en estimeret mængde på 6 000 ton for en løbetid på 4 år.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02 Sjælland
II.2.4)Description of the procurement:

Ydelsen omfatter afhentning og behandling af olie-/vandblandinger fra SMOKA I/S' tank-anlæg. Spildolierne er indsamlet hos SMOKAs kunder fortrinsvist bestående af autoværksteder og industrivirksomheder samt vognmænd og slamsugervirksomheder.

Olierne består af: Affald fra olieudskillere (olieaffald pumpet på SMOKAs tankanlæg med slamsuger).

Udbuddet omfatter en rammeaftale med én leverandør, som indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Miljø / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 203-494242
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ordregiver har efter udløbet af tilbudsfristen konstateret, at ingen af de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Ordregiver har på den baggrund besluttet at annullere udbudsprocessen. Ordregiver forventer at genudbyde opgaven – eventuelt efter tilpasning af udbudsmaterialet.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2019