The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 607014-2021

26/11/2021    S230

Sverige-Stockholm: Installation av laboratorieutrustning

2021/S 230-607014

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Nationellt registreringsnummer: 716419-3323
Postadress: Box 1026
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 10138
Land: Sverige
Kontaktperson: Musa Bargabriel
E-post: musa.bargabriel@sinfra.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sinfra.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdwkmafvx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdwkmafvx&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Inköpscentral

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Labratoriemateriel med tillhörande produkter och tjänster

Referensnummer: 21/28
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51430000 Installation av laboratorieutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser köp av Labratoriemateriel med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov. Upphandlingen är uppdelad i dessa produktområden:

• Kategori 1 - Glasvaror

• Kategori 2 - Förbrukning lab

• Kategori 3 - Personligt skydd lab

• Kategori 4 - Kemikalier av analyskvalitet & färdiga lösningar

• Kategori 5 - Utrustning

• Kategori 6 - Instrument och tillbehör

• Kategori 7 - Övrigt

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18143000 Skyddskläder
24000000 Kemiska produkter
35113400 Skydds- och säkerhetskläder
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser köp av Labratoriemateriel med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov. Upphandlingen är uppdelad i dessa produktområden:

• Kategori 1 - Glasvaror

• Kategori 2 - Förbrukning lab

• Kategori 3 - Personligt skydd lab

• Kategori 4 - Kemikalier av analyskvalitet & färdiga lösningar

• Kategori 5 - Utrustning

• Kategori 6 - Instrument och tillbehör

• Kategori 7 - Övrigt

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/12/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 24/04/2022

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/11/2021