Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 607040-2021

26/11/2021    S230

Netherlands-Utrecht: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 230-607040

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ProRail B.V.
National registration number: 381962604
Postal address: Moreelsepark 3
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3511 EP
Country: Netherlands
Contact person: Claire Riggeling
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/938ad10d781c69806b32dfe5d8000d69
Additional information can be obtained from another address:
Official name: via TenderNed
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/938ad10d781c69806b32dfe5d8000d69
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: via TenderNed
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Landelijk - Landelijke Uitrol Flitscamera’s op overwegen

Reference number: TN 314914
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Dit betreft een gerectificeerde aanbestedingsprocedure.

Het betreft het ontwikkeling, levering, plaatsing, testen, beheer en onderhoud van een systeem voor de handhaving van wegverkeersregels op spoorwegovergangen. Dit voor de duur van vijf (5) jaren vast en twee (2) maal twee (2) optionele verlengingsjaren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35125300 Security cameras
34971000 Speed camera equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

ProRail heeft in samenwerking met het Ministerie van IenW en het Openbaar Ministerie besloten om het principe van handhaving met behulp van camera’s op overwegen landelijk uit te breiden.

In het document Programma van Eisen, bijlage 1 bestaat uit een opsomming van de eisen die gesteld worden aan het gevraagde systeem.

Voor uitleg over de context waarin het gevraagde systeem dient te functioneren wordt verwezen naar het document Vraagspecificatie, bijlage 2. Ook voor de in dit document gebruikte termen, afkortingen en begrippen wordt verwezen naar de relevante hoofdstukken in de Vraagspecificatie.

De getoonde geraamde waarde betreft het gehanteerde 'plafondbedrag' voor deze aanbesteding. Nadere uitleg hieromtrent zie o.a. bijlage 5 'Prijzenformulier'.

Let op: dit betreft een gerectificeerde aanbestedingsprocedure u kunt het "oude" aanbestedingsdossier onder TenderNed nummer: 314914 vinden, welke niet meer actief is. Inschrijver wordt geacht om in dit aanbestedingsdossier (TN 337307) een inschrijving te doen en eventuele vragen te stellen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 65
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 18/08/2022
End: 18/08/2031
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

- Uitsluitingscriteria,

- Maatschappelijke geschiktheid

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische en organisatorische bekwaamheid: Informatiebeveiliging,

- Technische en organisatorische bekwaamheid: Ervaringseis 1,

- Technische en organisatorische bekwaamheid: Ervaringseis 2,

- Technische en organisatorische bekwaamheid: Ervaringseis 3,

- Programma van Eisen,

- Concept overeenkomsten

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/01/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2022
Local time: 11:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883620000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2021