Paslaugos - 60714-2019

07/02/2019    S27

Italija-Roma: Priešpiečių talonai

2019/S 027-060714

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Adresas: Via di Vigna Murata 60
Miestas: Roma
NUTS kodas: ITI43 Roma
Pašto kodas: 00143
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Francesco Raiola
El. paštas: francesco.raiola@pec.agenziamobilita.roma.it
Telefonas: +39 0646956895
Faksas: +39 0646956801

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.romamobilita.roma.it

Pirkėjo profilio adresas: https://romamobilita.it/it/azienda-gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Mobilità/trasporti pubblici

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di 7,00 EUR (euro sette/00).

Nuorodos numeris: buoni pasto 17/18
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30199770 Priešpiečių talonai
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici al personale di Roma servizi per la mobilità S.r.l.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITI43 Roma
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Roma.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Buoni pasto.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 70 / Lyginamasis svoris: 100
Sąnaudos - Vardas: 30 / Lyginamasis svoris: 100
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Successivi 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/16 s.m.i.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 145-333317
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di 7,00 EUR (euro sette/00).

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: TAR del Lazio
Miestas: Roma
Šalis: Italija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

TAR del Lazio, via Flaminia 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Sezione amministrazione trasparente.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/02/2019