Доставки - 607203-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
NDНомер на публикацията на обявлението607203-2020
PDДата на публикуване16/12/2020
OJНомер на броя на ОВ S245
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (121410441)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/12/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG311
BG313
BG314
BG321
BG322
BG323
BG331
BG332
BG333
BG334
BG341
BG342
BG343
BG344
BG411
BG413
BG421
BG422
BG424
IAИнтернет адрес (URL)https://www.rta.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС