Varer - 607347-2020

16/12/2020    S245

Danmark-København: Informationssystemer

2020/S 245-607347

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigsadvokaten
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Frederiksholms Kanal 16
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Hansen
E-mail: lha097@ankl.dk
Telefon: +45 30329485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.anklagemyndigheden.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Online bibliotek med bøger fra Djøf Forlag

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48810000 Informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Brugerne skal have adgang til et stort og bredt udvalg af juridiske e-bøger fra DJØF Forlag i en samlet

online portal, herunder den kommenterede straffelov og retsplejelov fra DJØF Forlag. Løsningen skal kunne tilgås fra alle devices igennem en internetadresse, således at hver e-bog ikke skal downloades på hver enhed.

Det skal være muligt at søge på tværs af bøgernes indhold, og det skal være muligt at kunne lave noter og

understregninger. Løsningen skal fungere som et online bibliotek, hvor der skal være uhindret adgang for alle brugere til alle e-bøgerne. Online løsningen skal vokse løbende i takt med juridiske udgivelser fra DJØF Forlag og skal udkomme samtidig med den fysiske bog.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 185 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Brugerne skal have adgang til et stort og bredt udvalg af juridiske e-bøger fra DJØF Forlag i en samlet

online portal, herunder den kommenterede straffelov og retsplejelov fra DJØF Forlag. Løsningen skal kunne tilgås fra alle devices igennem en internetadresse, således at hver e-bog ikke skal downloades på hver enhed.

Det skal være muligt at søge på tværs af bøgernes indhold, og det skal være muligt at kunne lave noter og

understregninger. Løsningen skal fungere som et online bibliotek, hvor der skal være uhindret adgang for alle brugere til alle e-bøgerne. Online løsningen skal vokse løbende i takt med juridiske udgivelser fra DJØF Forlag og skal udkomme samtidig med den fysiske bog. Løsningen skal bruges til vores pt. ca. 800 brugere, som i fremtiden kan vokse.

Efter undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3, kan man anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, dvs. undlade at iværksætte et udbud, hvis varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette tilfælde er DJØF Forlag de eneste, der har rettighederne til e-bøger fra DJØF Forlag.

Kontrakten gælder i 2 år, dvs. i år 2021 og 2022.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor:

- Udbuddet er ikke omfattet af direktivet.

Forklaring:

- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor

- Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

- Årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

Forklaring:

- Efter undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3, kan man anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, dvs. undlade at iværksætte et udbud, hvis varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette tilfælde er DJØF Forlag de eneste, der har rettighederne til e-bøger fra DJØF Forlag.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Jurist- og økonomforbundets forlag A/S
CVR-nummer: 19526585
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1015
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 185 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020