Varer - 607349-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Kgs. Lyngby: Programmeringssprog og -værktøjer

2020/S 245-607349

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Michael Skram
E-mail: cmisk@dtu.dk
Telefon: +45 93511689
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Matlab site license

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48980000 Programmeringssprog og -værktøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der indkøbes en site-license for hele DTU som giver fuld adgang til Matlab inklusiv alle toolbox’e for alle ansatte og studerende på DTU. Prisen baseres på antallet af studerende på relevante studieretninger. Tal er trukket fra Danmarks Statistik og vil gælde for de kommende 3 år.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 790 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48980000 Programmeringssprog og -værktøjer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der indkøbes en site-license for hele DTU som giver fuld adgang til Matlab inklusiv alle toolbox’e for alle ansatte og studerende på DTU. Prisen baseres på antallet af studerende på relevante studieretninger. Tal er trukket fra Danmarks Statistik og vil gælde for de kommende 3 år.

Processen gennemgøres ved "udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse" af nedennævnte årsager.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har behov for at købe Mathworks Matlab til at foretage matematiske beregninger og simuleringer m.v. Baggrunden herfor er, at DTU har en lang række forskningssamarbejder med andre universiteter og virksomheder, hvor man anvender Matlab til at dele og distribuere kodning der anvendes i forskningsprojekter. DTU har lavet en betydelig mængde kodning i Matlab, som bruges i såvel undervisning og forskning og mange videnskabelige resultater er frembragt vha. matlab kode, hvorfor DTU’s krav om reproducerbar forskning betinger at matlab fortsat står til rådighed for DTU. Alternative produkter vil ikke kunne løfte kravet om reproducerbarhed. Aftalen er en 3 årig aftale og kan kun anskaffes direkte fra Mathworks, idet Mathworks ikke sælger via distributører.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MathWorks AB
CVR-nummer: MathWorks AB
Postadresse: Knarrarnäsgatan 7
By: Kista
NUTS-kode: SE SVERIGE
Postnummer: 16440
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 790 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020