Bunuri - 607926-2019

23/12/2019    S247

Luxemburg-Luxemburg: Furnizare de scaune de birou care favorizează mișcarea pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

2019/S 247-607926

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de scaune de birou care favorizează mișcarea pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Număr de referinţă: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Cod CPV principal
39130000 Mobilier de birou
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a furniza scaune dinamice de birou și scaune pentru birourile cu înălțime reglabilă.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 785 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scaune dinamice de birou

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39111000 Scaune (locuri)
39110000 Scaune, produse conexe şi piese ale acestora
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de scaune dinamice de birou.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea lotului 1 este bazată pe o achiziție estimată la 1000 de scaune dinamice de birou.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scaune pentru birourile cu înălțime reglabilă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39113500 Taburete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de scaune pentru birourile cu înălțime reglabilă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea lotului 2 este bazată pe o achiziție estimată la 1 000 de scaune pentru birourile cu înălțime reglabilă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 146-358681
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/018A
Lot nr.: 1
Titlu:

Scaune dinamice de birou

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Orbis Naturana GmbH Möbelbau
Adresă: Kolpingstr. 25
Localitate: Trostberg
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 83308
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 550 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 550 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/018B
Lot nr.: 2
Titlu:

Scaune pentru birourile cu înălțime reglabilă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Interstuhl Büromöbel Gmbh
Adresă: Brühlstraβe 21
Localitate: Meβstetten-Tieringen
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 72469
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 245 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 235 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.omudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante.

O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2019