Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 607946-2019

23/12/2019    S247    Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 247-607946

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Danmarksgade 19, 1. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/601

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale vedr. rammeaftale for mindre håndværkerydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med høringen er forud for, at udbuddet gennemføres at modtage relevante høringssvar til kvalificering af materialet fra potentielle leverandører forud for, at udbuddet gennemføres. Aalborg Kommune vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet ligger digitalt i TrueTender: Link til materialet https://tender.konnect.dk/invite/601

Udbuddet forventes igangsat ultimo januar 2020.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsparter får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Aalborg Kommune har mulighed for at henvende sig vedrørende uddybning af høringssvar efter høringen.

Høringssvar bedes sendt via "Spørgsmål" i TrueTender senest d. 15.1.2020 kl. 12:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45233200
45260000
45262500
45310000
45330000
45331210
45422000
45430000
45442100
77340000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Kommune råder over en betydelig bygningsmasse med et tilhørende udenoms areal. Bygningerne og de omkringliggende områder kræver løbende vedligehold og renovering. Daglige mindre vedligeholdelsesopgaver varetages i begrænset omfang af Aalborg Kommunes egne medarbejdere, mens større opgaver primært varetages ved brug af håndværksvirksomheder.

Det er Aalborg Kommunes hensigt at udbyde rammeaftaler med håndværksvirksomheder på følgende almindeligt forekommende fagområder opdelt efter geografiske områder indenfor kommunegrænsen:

— Blikkenslagerarbejde,

— CTS arbejde (uden serviceaftaler),

— EL-arbejde,

— Gartner-/anlægsarbejde,

— Gulvbelægningsarbejde,

— IT-kabling,

— Kloak/spildevandsarbejde,

— Malerarbejde,

— Murerarbejde,

— Tagdækningsarbejde,

— Tømrerarbejde,

— Ventilationsarbejde (uden serviceaftaler),

— VVS arbejde.

Rammeaftalen forventes udbudt i 51 delaftaler.

For nærmere beskrivelse og afgrænsning af det forventede udbudte arbejde henvises til høringsmaterialet.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
24/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019