Supplies - 608037-2021

Submission deadline has been amended by:  43532-2022
29/11/2021    S231

Sverige-Surahammar: Arbetskläder för män

2021/S 231-608037

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Surahammars kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2031
Postadress: BOX 203
Ort: SURAHAMMAR
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 73523
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Silfvernagel
E-post: linda.silfvernagel@vmkfb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.surahammar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkbdiciyv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkbdiciyv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Mjuka Arbetskläder, Surahammar

Referensnummer: 21/13
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18110000 Arbetskläder för män
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser leverans av XX arbetskläder, skyddskläder (varsel), sågskyddskläder, grövre arbetshandskar, skor samt tryck efter beställarens avrop.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18140000 Tillbehör till arbetskläder
18141000 Arbetshandskar
18143000 Skyddskläder
18234000 Byxor
18235100 Tröjor
18400000 Specialkläder och tillbehör
18830000 Skyddsskor
35113470 Skyddsjackor och skyddsbyxor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Surahammar

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser leverans av XX arbetskläder, skyddskläder (varsel), sågskyddskläder, grövre arbetshandskar, skor samt tryck efter beställarens avrop.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/04/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/01/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/11/2021