Supplies - 608069-2021

29/11/2021    S231

Magyarország-Debrecen: Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek

2021/S 231-608069

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270073055
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: https://kancellaria.unideb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001323982020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001323982020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-974 Egészségügyi berendezések karbantartása

Hivatkozási szám: EKR001323982020
II.1.2)Fő CPV-kód
33157000 Gázterápiás és lélegeztetőkészülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-974 Debreceni Egyetem területén üzemelő 221 db berendezés karbantartási szolgáltatása és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása 24 hónapra

1. rész: 136 db Drager gyártmányú berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

2. rész: 19 db Maquet gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

3. rész: 18 db Hamilton gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

4. rész: 1 db Carl Reiner gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

5. rész: 2 db Mindray gyártmányú altató munkaállomás karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

6. rész: 12 db Covidien gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

7. rész: 4 db GE-DatexOhmeda gyártmányú altató munkaállomás és 4 db GE-DatexOhmeda gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

8. rész: 25 db Viasys-Sensormedics gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Drager gyártm. berendezés karbantartása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Móricz Zs. krt. 22.) és Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központban és a Kenézy Gyula Campusban üzemelő 64 db Drager gyártmányú altató munkaállomás, 72 db Drager gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a II.2.4) pontban szereplő mennyiséghez képest mennyiségi eltéréssel élni

Az opciós termékek beszerzése az alapmennyiség esetén megajánlott nettó egységárakon történik.

A megrendelésre kerülő mennyiség Ajánlatkérő ténylegesen felmerülő szükséglete alapján a közbeszerzési dokumentumban foglaltaktól felfelé + 20 db berendezés erejéig térhet el, oly módon, hogy a szerződés feltételei változatlanok maradnak. A +20 db berendezés eltérést az előre nem tervezett események (új berendezések beállítása) előfordulása indokolja.

A 20 db berendezés részletezése: 10 db Drager gyártmányú altató munkaállomás, 10 db Drager gyártmányú lélegeztető berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Maquet gy. lélegeztető ber. karbantása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén üzemelő 19 db Maquet gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a II.2.4) pontban szereplő mennyiséghez képest mennyiségi eltéréssel élni

Az opciós termékek beszerzése az alapmennyiség esetén megajánlott nettó egységárakon történik.

A megrendelésre kerülő mennyiség Ajánlatkérő ténylegesen felmerülő szükséglete alapján a közbeszerzési dokumentumban foglaltaktól felfelé + 3 db berendezés erejéig térhet el, oly módon, hogy a szerződés feltételei változatlanok maradnak. A +3 db berendezés eltérést az előre nem tervezett események (új berendezések beállítása) előfordulása indokolja.

A 3 db berendezés részletezése: Maquet gyártmányú lélegeztető berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hamilton gy. lélegeztető ber. karbantartása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., Nagyerdei krt. 98.) és Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központban és a Kenézy Gyula Campusban üzemelő 18 db Hamilton gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a II.2.4) pontban szereplő mennyiséghez képest mennyiségi eltéréssel élni

Az opciós termékek beszerzése az alapmennyiség esetén megajánlott nettó egységárakon történik.

A megrendelésre kerülő mennyiség Ajánlatkérő ténylegesen felmerülő szükséglete alapján a közbeszerzési dokumentumban foglaltaktól felfelé + 3 db berendezés erejéig térhet el, oly módon, hogy a szerződés feltételei változatlanok maradnak. A +3 db berendezés eltérést az előre nem tervezett események (új berendezések beállítása) előfordulása indokolja.

A 3 db berendezés részletezése: Hamilton gyártmányú lélegeztető berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Carl Reiner gy. lélegeztető ber. karbantartás

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusban üzemelő 1 db Carl Reiner gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mindray gy. altató munkaáll. karbantartása

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban üzemelő 2 db Mindray gyártmányú altató munkaállomás karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Covidien gy. lélegeztető ber. karbantartása

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusban üzemelő 12 db Covidien gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

GE-DatexOhmeda gy. altató és léleg. ber. karbantar

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Nagyerdei krt. 98.) és Kenézy Gyula Campus (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központban és a Kenézy Gyula Campusban üzemelő 4 db GE-DatexOhmeda gyártmányú altató munkaállomás és 4 db GE-DatexOhmeda gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Viasys-Sensormedics gy. léleg. ber. karbant.

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50421000 Gyógyászati berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központban üzemelő 25 db Viasys-Sensormedics gyártmányú lélegeztető berendezés karbantartási szolgáltatásának és az ehhez szükséges alkatrész ellátásának biztosítása

A szolgáltatás elemei különösen:

- A berendezések, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelése, ellenőrzése és után-állítása a gyártói utasításoknak és a gépkönyvben leírtaknak megfelelően

- Minden egyéb, a gyártó által, illetve a gépkönyvben előírt munkák, az előírt gyakorisággal és terjedelemben, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával

- Gyártó által kiadott szoftverfrissítések (update) elvégzése

- A gyártó által előírt időszakos funkcionális és érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A jótállás időtartama a beépített alkatrészekre (egész hónapokban kifejezve min. 6 hónap - max. 24 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés

időtartamát a szerződés 24 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt.

141. § (4) bekezdés a) pontjára. A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint

kell a karbantartási szolgáltatást és az ehhez szükséges alkatrész ellátást biztosítania.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Min. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.

A szerződés időtartama alatt esetlegesen használaton kívül helyezett, vagy leselejtezett berendezésekről az Ajánlatkérő

haladéktalanul értesítési az Ajánlattevőt. Ezen berendezések karbantartását a továbbiakban nem kell, nem lehet elvégezni, így ezen

berendezésekre vonatkozó átalánydíj díj értékével csökken az átalánydíj díj havi értéke.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetén irányadó:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.

Rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai

Közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére

Figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő

Teszi meg. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet

Vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának

Igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt.

67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az

Eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e

Vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 12. §, 14-16. §-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn

Nem állását. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő

Felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás

Bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs

Változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7

) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően

Kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós

Valamint kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Igazolási mód valamennyi rész esetében:

Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.

Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

M.1.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek. a) pont alapján a felhívás feladásának napjától (Ajánlati felhívás VI.5. pont) visszafelé számított megelőző három évből közbesz. tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, az arra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés kezdő és befejező időpontja, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.)

A teljesítés idejét év, hónap, nap pontossággal kell megadni. A referencia tárgyát olyan részletességgel szükséges feltüntetni, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés ellenőrizhető legyen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. R. 21. § (3a) bekezdésére, miszerint az Ajánlatkérő a három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. R. 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek.b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok:

- végzettség illetve képzettség, szakmai tapasztalat ismertetése,igazoló okiratok másolata,

- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,

- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani.

M3.) Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk. követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. R. 21. § (3) bek. c) pont alapján a minőségbiztosítási intézkedések leírását: Ajánlatkérő elfogadja szerviz tevékenységre ISO 9001:2015 vagy ISO 13485:2016 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó minőségbiztosítási tanúsítványt.

M1.)-M3.) A Kbt. 65. § (6) bek.-re figyelemmel az előírt alk. követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alk. követelménynek az Ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) (12) bek, a Kbt. 67. § (3) bek alapján kell eljárnia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő az egyes részek tekintetében:

M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) egészségügyi intézmény részére végzett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

1. rész esetében: legalább 1 db Drager gyártmányú altató munkaállomás, 1 db Drager gyártmányú lélegeztető berendezés, minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

2. rész esetében: legalább 1 db Maquet gyártmányú lélegeztető berendezés , minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

3. rész esetében: legalább 1 db Hamilton gyártmányú lélegeztető berendezés, minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

4. rész esetében: legalább 1 db Carl Reiner gyártmányú lélegeztető berendezés , minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

5. rész esetében: legalább 1 db Mindray gyártmányú altató munkaállomás, minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

6. rész esetében: legalább 1 db Covidien gyártmányú lélegeztető berendezés , minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

7. rész esetében: legalább 1 db GE-DatexOhmeda gyártmányú altató munkaállomás és 1 db GE-DatexOhmeda gyártmányú lélegeztető berendezés , minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására

8. rész esetében: legalább 1 db Viasys-Sensormedics gyártmányú lélegeztető berendezés , minimum egy évre szóló javítására és/vagy karbantartására vonatkozó referenciával.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.

M2)

1. rész: ha nem von be a teljesítésbe legalább 2 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű altató-lélegeztető berendezés javításában és/vagy karbantartásában legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, aki az adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek) gyártója által kiállított tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű igazolással rendelkezik, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a szakembert.

2. rész -3. rész -4. rész-6. rész és 8. részek: ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű lélegeztető berendezés javításában és/vagy karbantartásában legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, aki az adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek) gyártója által kiállított tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű igazolással rendelkezik, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a szakembert.

5. rész: ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű altató berendezés javításában és/vagy karbantartásában legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, aki az adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek) gyártója által kiállított tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű igazolással rendelkezik, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a szakembert.

7. rész: ha nem von be a teljesítésbe legalább 1 fő középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettségű altató-lélegeztető berendezés javításában és/vagy karbantartásában legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert, aki az adott közbeszerzési rész tárgyát képező berendezés(ek) gyártója által kiállított tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű igazolással rendelkezik, mely igazolás a közbeszerzés tárgyát képező berendezés(ek) javítására és karbantartására jogosítja fel a szakembert.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az M2.) pontokban rögzített szakemberek vonatkozásában egyenértékű jogosultságot és végzettséget/képzettséget is elfogad. Az egyes részek tekintetében bemutatott szakemberek között lehetséges átfedés.

M3.) ha nem rendelkezik szerviz tevékenységre ISO 9001:2015 vagy ISO 13485:2016 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal

A fenti M.1.)-M3.) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel,kifizetés.,elszámolás pénzneme: HUF. Ajánlattevő a telj. ig. alapján teljesítést követően jogosult számlát kiállítani , melynek kiegyenlítésére átutalással kerül sor. A kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5),(6)és Ptk. 6:130.§(1)-(2)bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fiz. határidővel (1997 évi LXXXIII. tv.9/A§).

Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Késedelmi kötbér 1-8. rész esetében: a karbantartás késedelmes teljesítése esetén 0,5%/nap, alapja a késedelmesen teljesített karbantartás munka díja + az alkatrész árának összege. A késedelmi kötbér legfeljebb 19 napig kerül felszámításra.

Meghiúsulási kötbér: mértéke 20%. Alapja: a meghiúsult karbantartás munka díja + az alkatrész árának összege.

Jótállás: az elvégzett munkára: 6 hónap, a beépített alkatrészekre: min. 6 hónap (A többletjótállás értékelési szempont.)

A kötbér és jótállás részleteit a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/12/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/12/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. §- nak megfelelően történik

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.

2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének helye ld. jelen felhívás I/3. pont.

3.Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.

4. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást bizt. szerv. nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a köt.vállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

5. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§(5)bek-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.66.§(2) és Kbt. 67.§(4) bek. vonatkozásában, valamint folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.

7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.65.§(7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rend. bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

8. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ szerint

9. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt.35.§)

10. Kbt. 41/A§ (1) bek alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszabály alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. A Kbt. 41/B§ (2) bek alapján AK előírja az EKR-ben benyújtandó dok. fájlformátumára vonatkozó követelményeket. Az ajánlatot „.pdf”, a kitöltött ártáblázatot „.pdf” és „.xls” formátumban kell benyújtani.

11. A Kbt. 66.§(5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a Kbt.68.§(4) bek-e szerinti összes adatot.

12. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni

14. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

15. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.

16. Az ajánlati kötöttség időtartama tekintetében a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

18. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a megpályázni kívánt rész ártáblázatát kitöltve,cégszerűen aláírva. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára.

19. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a tevékenységének végzésére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás minimális mértéke: 1. rész 10 000 000 Ft/év, 2. rész: 5 000 000 Ft/év, 3-8. rész: 1 000 000 Ft/év. A felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosításról az ajánlatban nyilatkozni szükséges.

20. Ajánlattevőnek be kell nyújtania a karbantartandó berendezések gyártójától/forgalmazójától olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a közbeszerzés időtartama alatt folyamatosan ellátja Ajánlattevőt a karbantartáshoz szükséges gyári alkatrészekkel és technológiai szaktudással, amennyiben a karbantartási szerződés megkötésre kerül.

21. Jelen eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2021