Varor - 608234-2021

29/11/2021    S231

Sverige-Söderhamn: Sopbilar

2021/S 231-608234

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Söderhamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2353
Postadress: Söderhamns kommun Faxholmsgatan 3
Ort: Söderhamn
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 826 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Britt-Marie Tannerstål
E-post: britt-marie.tannerstal@soderhamn.se
Telefon: +46 27075169
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.soderhamn.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sidlastande tvåfacks sopbil - Söderhamn Nära AB

Referensnummer: 12120
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144511 Sopbilar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Söderhamns kommun upphandlar på uppdrag av Söderhamn Nära AB en sidlastande tvåfacks sopbil. Påbyggnationen ska vara av typ NTM, Joab eller annan likvärdig påbyggnad. Storlek på sopbilens avfallsbehållare ska vara minst 16 kubik, enligt bilagd kravspecifikation.

Fordon med påbyggnad ska i alla hänseenden vara utfört samt utrustat så att av svenska myndigheter utfärdade förordningar och bestämmelser uppfylls.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144511 Sopbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Söderhamns kommun upphandlar på uppdrag av Söderhamn Nära AB en sidlastande tvåfacks sopbil. Påbyggnationen ska vara av typ NTM, Joab eller annan likvärdig påbyggnad. Storlek på sopbilens avfallsbehållare ska vara minst 16 kubik, enligt bilagd kravspecifikation.

Fordon med påbyggnad ska i alla hänseenden vara utfört samt utrustat så att av svenska myndigheter utfärdade förordningar och bestämmelser uppfylls.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 183-475345
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Sidlastande tvåfacks sopbil - Söderhamn Nära AB

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bilmetro Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556061-2789
Postadress: Medskog södra 1
Ort: Hudiksvall
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 82440
Land: Sverige
E-post: lars.sjoden@bilmetro.se
Internetadress: www.bilmetro.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/11/2021