Dienstleistungen - 608426-2020

16/12/2020    S245

Polen-Olsztyn: Dienstleistungen im Umweltschutz

2020/S 245-608426

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 227-558253)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Postanschrift: ul. Dworcowa 60
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-437
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Polita
E-Mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Telefon: +48 895372100
Fax: +48 895270423
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim – 5 zadań

Referenznummer der Bekanntmachung: WOF-OA.082.25.2020.EP.MH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów ochrony dla 5 rezerwatów przyrody: „Polder Sątopy-Samulewo”, „Sztynort”, „Rzeka Drwęca”, „Jezioro Łuknajno” i „Jezioro Kośno” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Szacunkowa wartość aktualnego zamówienia 320 731,71 PLN.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/12/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 227-558253

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą; Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 19/02/2021
muss es heißen:
Tag: 25/02/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 28/12/2020
Ortszeit: 11:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: