Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 608648-2021

29/11/2021    S231

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 231-608648

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 211-550523)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Brożek
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Telephone: +48 323598955
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.198.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa leków

zad.1 - zad.27

PEŁNY OPIS W SWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 27. Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 27 zadań (bez

ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-550523

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 25.11.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 10.12.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2021 o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/03/2022
Read:
Date: 08/04/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/11/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: