Supplies - 608662-2021

29/11/2021    S231

Romania-Turceni: Medical equipments

2021/S 231-608662

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 207-540823)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL ORASENESC TURCENI
National registration number: 7530616
Postal address: Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România
Town: Turceni
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 217520
Country: Romania
Contact person: Barboi George Narcis
E-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com
Telephone: +40 253335035
Fax: +40 253335034
Internet address(es):
Main address: www.spitalturceni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19

Reference number: 1053571658 (1/PaAP 4986/02.09.2021)
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prin dotarea unității cu echipamentele medicale nominalizate se urmărește posibilitatea acordării de servicii medicale în condiții de siguranță impuse atât de distanțarea sociala, de prevenirea răspândirii cu virusul SARS –CoV- 2 precum si din realizarea în condiții de siguranță a actului medical în contextul epidemiologic actual.

Necesarul de aparatura medicala si consumabile solicitat, reprezintă suportul realizării în condiții de siguranță si de performanță a intervențiilor chirurgicale complexe. Diagnosticul si tratamentul complex al pacientului cu patologie SARS-CoV-2 pozitivi si negativi, critici si noncritici, trebuie asigurate în contextul suplimentarii circuitelor mai sus menționate. Crearea de noi circuite implica si dotarea acestor noi spatii cu aparatura medicala care sa asigure abordarea diagnostica si terapeutica separata în condiții de siguranță epidemiologica a fiecăreia din categoriile de pacienți descriși.

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități/intervenții, cum ar fi dar fără a se limita la:

(i) pentru furnizare aparatură medicala (Lot nr. 1 - 10): transport, manipulare, asigurare dispozitive/macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, conectare/interconectare la rețeaua existentă (dacă este cazul), racordare echipamente, reducerea presiunii (dacă este cazul), teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”);

(ii) pentru furnizare materiale consumabile si materiale de protecție (Lot nr. 11 -13): transport, manipulare până în locația de depozitare/secție a achizitorului, teste de acceptanță/probe funcționale/de utilizare, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare, operațiuni de înlocuire a produselor neconforme în perioada de garanție a acestora și asistență tehnică post vânzare în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-540823

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lot nr : 7
Instead of:
Date: 29/11/2021
Read:
Date: 08/12/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Lot nr : 7
Instead of:
Date: 29/11/2021
Read:
Date: 08/12/2021
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Lot nr : 7
Instead of:
Date: 29/05/2022
Read:
Date: 06/06/2022
VII.2)Other additional information: