Supplies - 608668-2021

29/11/2021    S231

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 231-608668

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 228-599564)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: IZPaLNITELNA AGENTsIYa PO SELEKTsIYa I REPRODUKTsIYa V ZhIVOTNOVaDSTVOTO
National registration number: 130925885
Postal address: ul. BISTRIShKO ShOSE No..26
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Georgi Todorov Yordanov
E-mail: g.yordanov@iasrj.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.iasrj.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5639

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-599564

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 15/12/2021
Read:
Date: 19/12/2021
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 16/12/2021
Read:
Date: 20/12/2021
VII.2)Other additional information: