Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 608668-2021

29/11/2021    S231

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2021/S 231-608668

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 228-599564)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: IZPaLNITELNA AGENTsIYa PO SELEKTsIYa I REPRODUKTsIYa V ZhIVOTNOVaDSTVOTO
National registration number: 130925885
Postal address: ul. BISTRIShKO ShOSE No..26
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Georgi Todorov Yordanov
E-mail: g.yordanov@iasrj.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.iasrj.eu/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/5639

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-599564

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 15/12/2021
Read:
Date: 19/12/2021
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 16/12/2021
Read:
Date: 20/12/2021
VII.2)Other additional information: