Szolgáltatások - 608700-2022

02/11/2022    S211

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 211-608700

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Jávorszky Ödön Kórház

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 63
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5
Elnevezés:

Jávorszky Ödön Kórház

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13414737
Postai cím: Szent László Tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 405 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 2. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja:2022.07.07.

A VII.2) pont folytatása:

6. Parkoló tervezési többlet

A műszaki leírás szerint parkoló tervezési feladatok csupán az új szakrendelő és az új nővérszálló építésével kapcsolatban merülhettek fel.

A váci kórház esetében, az OTÉK előírásait betartva, a parkolószám az alábbiak szerint alakult volna:

- új nővérszállóhoz kapcsolódó 30 férőhely

- új szakrendelőhöz kapcsolódó 201 férőhely

A Kórház képviselői azonban a koncepcióterv fázis során előírták, hogy a jelenlegi állapot szerinti parkolást a kórház belső területein teljesen meg kell szűntetni. Így az összes szükséges parkolót a tervezett új területen kell elhelyezni.

A vázlattervben megtervezésre került a nővérszálló lekerített területén elhelyezett 30 db parkolón felüli szükséges cca. 340 parkoló, az Argenti Döme térhez kapcsolódó külszíni parkolóban.

Az Üzemeltető kórház a vázlatterv leadása után a korábban elfogadott koncepció szerint megtervezett parkoló áttervezését kérte, annak külön dolgozói és látogatói parkolók szétbontásával. A vázlattervi szakasz után Megrendelő úgy döntött, hogy a járóbeteg forgalmat a kórház belső területeire nem engedi be, valamint az egyszerűbb kontrolálhatóság (fizetős beléptető rendszer) miatt kerüljön elválasztásra a látogatói-dolgozói parkoló. A kiadott bírálati engedélyezési terv és munkaközi tájékoztató tervdokumentáció elkészítése közötti időszakban az áttervezés, annak egyeztetése szakhatóságokkal megtörtént, a kiadott engedélyezési tervdokumentáció ennek megfelelően már a szétbontott, összesen 275+70 férőhelyes parkoló kialakítást tartalmazza.

A parkoló tervezésével kapcsolatban felmerült többlet tervezési feladatot Felek pótmunkaként számolják el.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 7 840 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.

7. Bontás

A Jávorszky Ödön Kórház tervezési feladatait rögzítő műszaki leírás megjelölte, hogy a Tervezőnek mely épületek bontási terveit kell elkészíteni. A műszaki leírás szerint ezek a nővérszálló és szakrendelő épületei.

A tervezési folyamat során azonban annak érdekében, hogy a beépíthetőségi mutató, a megfelelő távolságok betartása, illetve egyéb előírás és telepítési mutató betartható legyen, szükségessé vált a felesleges, illetve torzó épületek bontási terveinek elkészítése is, melyeket a közbeszerzési dokumentum nem tartalmazott.

A fenti táblázatban szereplő bontási tervezési feladatok az ajánlati ár kalkulálásakor nem voltak ismertek, így ezek díját pótmunkaként számolják el Felek.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 1 932 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.

8. Vérellátó áramellátásának leválasztása a kórházi hálózatról

A Vértranszfúziós épület a telekrendezés után a kórháztól független telken (hrsz.: 365/4) van.

Jelenleg a kórház látja el a Vértranszfúziós állomást villamos energiával és van csatlakozó telefon hálózata is.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Vértranszfúziós állomás kábelét a kórház területén belül 80%-ban ki kellene váltani a felújítási projekt miatt.

A tervezési folyamat során szükségessé vált a váci Vérellátó Állomás energia ellátásának leválasztása a Kórházi rendszerről, melyet Megrendelő a Vérellátó területére tervezendő aggregátor és fogyasztásmérő és csatlakozó kültéri 0,4 kV-os hálózat tervezésével rendelt el. A tervezési határ a Vérellátó Állomás telekhatárra tervezett áramszolgáltatói fogyasztásméréstől a belső 0,4 kV-os hálózat az épület csatlakozásáig,

A Tervező feladata a fentiekhez szükséges egyeztetések lefolytatása, illetve az azokhoz szükséges dokumentációk elkészítése. Az áramszolgáltatói energiaigényt az OVSZ részre Tervező beadta, a műszaki-gazdasági tájékoztatót Megrendelő megkapta.

A Vérellátó Állomás a kórházi telekhatáron, a kórházi üzemeltetésen kívül eső épület. Ezen feladat teljesítését a pályázati dokumentáció nem tartalmazta, így az Tervezőnél többletfeladatként jelent meg.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 546 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.

1.1. A 2.3. pont szerinti pótmunkák értéke összesen 34 538 000 Ft+ ÁFA, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.

1.2. Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

1.3. Az Általános tervezési program és műszaki leírás alapján a III. Kiviteli terv fázisban a Tervező feladata a komplett beszerzéshez/közbeszerzéshez szükséges formátumú (szerkeszthető, nem szerkeszthető, és cella védelemmel ellátott) szakágankénti tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése. (Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban.) Megrendelő 2022. június 2. napján megrendelte a részletes, árazott költségvetés 2022. június 30. napjára történő aktualizálását, figyelemmel az építőiparban tapasztalható áremelkedésekre és kedvezőtlen piaci folyamatokra.

1.4. Felek megállapodnak, hogy a 2.5. pontban foglaltakra tekintettel - a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerint - a Tervezőnek nem kell elvégeznie a közbeszerzési eljárás során beérkezett azon ajánlattevői kérdések megválaszolását, melyeket az építtető a tervező feladatkörébe utal. Ezek elsősorban a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült tervdokumentációt érintő kiegészítések/javítások/pontosítások elvégzése. Tervező a kivitelezői ajánlatok értékelésében, bírálatában szakértőként nem vesz részt vesz.

1.5. A 2.5-2.7. pontokra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerinti fix átalánydíj összege módosul és a Tervezőt megillető díj 1 %-kal (2 088 460 Ft + ÁFA összeggel) csökken.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Jávorszky Ödön Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

A Jávorszky Ödön Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 3 800 m2, bruttó 4 256 m2), valamint új épületek (bruttó 8 305 m2) létrehozásához és kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 5 631 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 63
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 377 631 540.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13414737
Postai cím: Szent László Tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.1. A Felek a Szerződés II.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

II.1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Jávorszky Ödön Kórház vonatkozásában a jelen Szerződésben meghatározott tervezési feladatok és csatlakozó szolgáltatások ellátását (a továbbiakban: „Tervezési feladatok”), valamint Megrendelő lehívása esetén opciós feladatok és szolgáltatások (a továbbiakban: „Opciós feladatok”) ellátását. Az alapmennyiség esetében a teljesítési határidő 28hónapban, míg a szerződés hatálya 28 hónap + 35 hónapban kerül meghatározásra.

3.2. A Felek a Szerződés VI.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

VI.1. A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített I-III. fázis szerinti tervekért és dokumentációkért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a tervdokumentációk tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó 377 631 540 Ft + Áfa (azaz háromszázhetvenhétmillió-hatszázharmincegyezer-ötszáznegyven Ft plusz általános forgalmi adó) fix összegű általány tervezési díj (a továbbiakban: „Tervezési Díj”) illeti meg.) A Tervezőt a pótmunkákért 34 538 000 + ÁFA (azaz harmincnégymillió-ötszázharmincnyolcezer Ft plusz általános forgalmi adó) illeti meg.

3.3. A Felek a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj,a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis:

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 18 986 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 86 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 18 986 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 86 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 18 986 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 86 000 Ft + ÁFA)

II. Engedélyezési terv fázis: Fix átalány díj: 113 916 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 116 000 Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: Fix átalány díj: 206 757 540 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 146 000 Ft + ÁFA)

IV. Pótmunkák ellenértéke nettó 34 538 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

3.4. A Felek a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Vállalkozót megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:

Feladatok: Teljesítési feltétel:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész:

- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.

III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80,8080808 %-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén; valamint az

III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 19,1919192 %-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.0

- IV. Előre nem látható többletmunkák a jelen 2. számú szerződésmódosítás 2.3. pontja szerint

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

2.1. Felek rögzítik, hogy az Engedélyezési terv készítési résszel kapcsolatban a Tervező 2021. március 19-én akadályt jelentett be, melynek oka a Megrendelő és a Vác Város Önkormányzata között elhúzódó telekcsere megállapodás. Megrendelő az akadályközlést elfogadta, az akadály elhárulásáról Tervezőt 2021. szeptember 14-én értesítette. Felek rögzítik, hogy az akadályoztatás időszakát kötbérmentes időszaknak tekintik.

2.2. A szerződés biztosítására a Szerződés II.1 pontja szerint tervezési feladatok és csatlakozó szolgáltatások ellátására (a továbbiakban: „Tervezési feladatok”) meghatározott teljesítési határidő 15 hónap, míg a szerződés hatálya 15 hónap + 48 hónapban került meghatározásra. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatályán az időközben felmerült körülmények miatt sem kívánnak változtatni. Az alapmennyiségre vonatkozó határidőt az 1. számú módosításban rögzített koronavírus járvány, a Megrendelői támogatási döntés, valamint a 2.1. pontban megfogalmazott telekcsere ügylet elhúzódása miatt 28 hónapra, míg a szerződés hatályát 28 + 35 hónapra módosítják.

2.3. Megrendelő a Felek között létrejött Szerződés alapján az alábbi pótmunkák, és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, műszaki szükségszerűségből felmerülő többletmunkák elvégzésére kérte fel a Tervezőt:

1. Telekegyesítéshez szükséges útmegszüntetési engedélyezési eljárás

2021. szeptember 9-i, a váci Önkormányzat és Megrendelő közötti telekcsere és telekegyesítési ügylet miatt szükségessé vált a Hrsz 365/9 számú út kapcsán útmegszüntetési eljárás lefolytatása. Ezen feladat teljesítését a pályázati dokumentáció nem tartalmazta, így az Tervezőnél többletfeladatként jelent meg.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 1 274 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.

2. Helikopter leszálló elvi létesítési engedélyezési tervek elkészítésének díja

A közbeszerzési eljárás műszaki leírása nem tartalmazta helikopter leszálló tervezését.

A felmérési szakaszban feltárásra került, hogy a váci kórháznak ugyan van kijelölt helikopter leszálló helye, de az nem rendelkezik engedéllyel, kialakítása szabálytalan. Tervező ezt a tényt 2020. március 27-én megküldött REV_2072/2020. számú levelében jelezte Megrendelő felé.

A kórház tájékoztatása szerint az SBO progressziós szintje nem követeli meg a helikopter leszállót, csak helikopter leszállásra alkalmas területet kell biztosítani, ami a jelenlegi helyzetben is megoldott. A telekcsere ügylet 2021. évi új körülményei, illetve a váci Önkormányzat kifogásai miatt azonban szükségessé vált a helikopter leszálló áthelyezése. Jelen körülmény az engedélyezési tervfázisban derült ki, ami további többlet feladatot jelent, a már megtervezett szakrendelő épület újbóli felülvizsgálatával.

Egyeztetve a Közlekedési Hatóság Légügyi Navigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztállyal a szakrendelő építési engedélyének megszerzése érdekében Felek megállapodtak abban, hogy a Revivo Kft. az illetékes hatóságtól elvi engedélyes szintű szakmai véleményt szerez be. A szakmai vélemény tartalmazni fog minden olyan adatot és információt, feltételt, mely alapján a későbbiekben a létesítési engedélyezési eljárás lefolytatható. Tervező feladata az építési engedélyhez szükséges hatósági szakvélemény beszerzése, illetve az új szakrendelő oly módon való kialakítása, hogy az épület használatba vételi engedélye után a leszállóval kapcsolatos eljárásoknak akadálya ne legyen.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 6 482 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett. A tervezői díj a hatósági, szakhatósági és egyéb igazgatási szolgáltatás díjait nem tartalmazza.

3. HÉSZ módosításában való folyamatos tervezői közreműködés

A Helyi Építési Szabályzat módosítását a váci önkormányzatnak 2019. őszén, a tervezési feladatok indítása előtt le kellett volna folytatnia, de erre csak 2020. utolsó negyedévében került sor.

A Helyi Építési Szabályzat módosítását ÁEEK finanszírozásban, az Önkormányzat megbízásából külső tervező iroda végezte.

A HÉSZ módosításának folyamatában a REVIVO Kft-nek folyamatos véleményezési, tervfelülvizsgálati feladatokat írt elő Megrendelő jogelődje, mely feladatot a pályázati kiíráshoz csatolt dokumentáció nem tartalmazta, ezért a dokumentáció alapján kalkulált ajánlati ár sem terjedhetett ki erre a munkarészre. Az elvégzett feladatot pótmunkaként számolják el a Felek.

A fenti feladatrész a Tervező által átadott költségszámítás szerint 1 876 000 Ft + ÁFA összegű többletköltséget jelentett.

4. Koncepcióterv elfogadás utáni többszöri átdolgozása (3-szori újra kiadása) a Megrendelő utasításai szerint igazodva a költségcsökkentési előírásokhoz, ütemezett változatok kidolgozása, folyamatos rendelkezésre állás

A Tervező 2020. július 24-én (kötbérterhes határidőt betartva) adta át Megrendelőnek a több változatban kidolgozott, tervtanácsadói, üzemeltetői ellenőrzésen átesett végleges koncepciótervét. A Megrendelő 2020 július 27-i kooperációs egyeztetésen közölte először a beruházás keretösszegét, és kérte a többváltozatú koncepciótervek átdolgozását, ütemezését a rendelkezésre álló keretösszeghez igazítani.

Fenti okok miatt szükségessé vált az orvosszakmai program felülvizsgálata, és a teljes koncepcióterv átdolgozása. A folyamat költségbecslések és különböző változatok készítésével kezdődött, majd az átdolgozott koncepciótervi anyagot Tervező 2020. szeptember 8-án szállította le Megrendelőnek.

Hasonló módon, a költségkeret folyamatos változtatása miatt a koncepciótervet még kétszer át kellett dolgozni, melyek átadására 2020. október 15-én, majd 2020. november 9-én került sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 405 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 377 631 540.00 HUF