Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Tavarat - 609146-2020

17/12/2020    S246

Alankomaat-Haag: Sekalaiset tietotekniset laitteet

2020/S 246-609146

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europol.europa.eu
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: JRC
Postiosoite: Westerduinweg 3
Postitoimipaikka: Petten
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postinumero: 1755LE
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/petten
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7638
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7638
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sekalaiset tietotekniset laitteet

Viitenumero: 2002/C1/D
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen tavoitteena on, että hankintaviranomainen voi täyttää vakiotuotteista poikkeaviin tietoteknisiin laitteisiin ja kulutustarvikkeisiin, rikosteknisiin välineisiin, audiovisuaalisiin laitteisiin ja oheispalveluihin liittyvät tarpeensa. Puitesopimus koostuu sekalaisia tietoteknisiä laitteita koskevasta keskitetystä asiointipisteestä sekä kaikkia puitesopimuksen kohteeseen kuuluvia tuotteita koskevasta hankintakanavasta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 783 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32500000 Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuotteet toimitetaan ensisijaisesti hankintaviranomaisen toimipaikkoihin Alankomaiden Haagissa ja Pettenissä. Poikkeustapauksissa tuotteita voidaan toimittaa myös muihin kohteisiin.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintaviranomaisella on jatkuva tarve seuraavanlaisten vakiotuotteista poikkeavien tieto- ja viestintäteknisten (TVT) laitteiden (ja oheispalvelujen) hankkimiselle:

— tietotekniset laitteet kuten skannerit, näppäimistöt, verkkokamerat, tablettitietokoneet, kannettavat tietokoneet / (mini)pöytätietokoneet, asiakas- ja palvelintietokoneiden muistit sekä muut tietokoneiden osat (kuten esimerkiksi grafiikkakortit) ja oheistarvikkeet jne.,

— audiovisuaaliset laitteet kuten televisiot, projektorit, äänentallennuslaitteet, videotykit ja verkkokamerat,

— tietotekniset kulutustarvikkeet kuten tiedontallennusvälineet, tulostimien värikasetit, kaapelit, mobiililaitteiden oheistarvikkeet ja tietokoneiden oheistarvikkeet,

— matkapuhelimet ja matkapuhelinten oheistarvikkeet,

— tietotekniset työkalut,

— rikostekniset erikoisvälineet.

Joidenkin edellä mainittujen tuotteiden ennakoidaan tarvitsevan mahdollisesti huoltoa sekä oheispalveluja.

Edellä oleva luettelo ei ole kattava.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 783 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/01/2021
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/01/2021
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Europol Headquarters, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ALANKOMAAT, tai Europol Satellite Building, Jan Willem Frisolaan 13, 2517 JS The Hague, ALANKOMAAT

Covid-19-tilanteen vuoksi Europol voi päättää järjestää tarjousten avaustilaisuuden videoneuvotteluyhteyden kautta edellyttäen, että tarjoajien edustajat on tunnistettu ja että heille on ilmoitettu asiasta.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään yksi edustaja kultakin tarjoajalta. Turvallisuussyistä tarjoajien on rekisteröidyttävä annettuun määräaikaan (katso tarjouspyyntökirje ja tarjouseritelmät) mennessä voidakseen osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Internetosoite: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/12/2020