Tjänster - 609156-2021

29/11/2021    S231

Sverige-Broby: Snöröjning

2021/S 231-609156

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Sandra Lavesson
E-post: sandra.lavesson@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756023
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ostragoinge.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörbybostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556507-3235
Postadress: Hörbybostäder Aktiebolag Vallgatan 6
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörbybostäder
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556093-6667
Postadress: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering HIFAB
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbyindustrifastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1108
Postadress: Hörby kommun Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörby kommun
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horby.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

Referensnummer: TN 2021/291, HBAB 2021/3, HIFAB 2021/7
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90620000 Snöröjning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) av kommunala fastigheter, GC-vägar samt gator med tillhörande parkeringsplatser och busshållplatser. Upphandlingen avser Hörby kommun, Hörbybostäder AB samt Hörby kommuns industrifastighets AB. Upphandlande myndigheter avser teckna ramavtal för perioden 2021-11-01 t.o.m. 2023-10-31 med rätt till förlängning i två (2) år med ett (1) år i taget.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 18 600 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34143000 Fordon för vinterväghållning
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) av kommunala fastigheter, GC-vägar samt gator med tillhörande parkeringsplatser och busshållplatser. Upphandlingen avser Hörby kommun, Hörbybostäder AB samt Hörby kommuns industrifastighets AB. Upphandlande myndigheter avser teckna ramavtal för perioden 2021-11-01 t.o.m. 2023-10-31 med rätt till förlängning i två (2) år med ett (1) år i taget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 184-479231
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: S-Schakt Schönström Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556202-8968
Postadress: Kläppvägen 6
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
E-post: daniel@s-schakt.se
Telefon: +46 41551220
Internetadress: www.s-schakt.se/kontakt.shtml
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 18 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Martin Nilssons Entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556733-3967
Postadress: RÅSET, 6092
Ort: HÖRBY
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 24295
Land: Sverige
E-post: mn@gulahuset.org
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 18 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lennardssons Maskin & Lantbruk AB
Nationellt registreringsnummer: 556842-1084
Postadress: Brunstorp 3092
Ort: HÖRBY
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 242 93
Land: Sverige
E-post: lennardsson@telia.com
Internetadress: www.lennardssonsmaskinolantbruk.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 18 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Vinterväghållning Hörby

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gösta Palm Maskin AB
Nationellt registreringsnummer: 556329-6465
Postadress: Stavröd 5060
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 24295
Land: Sverige
E-post: jesper@palmmaskin.se
Internetadress: www.palmmaskin.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 18 600 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/11/2021