Szolgáltatások - 609288-2020

17/12/2020    S246

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 246-609288

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: Toth.Katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://nagyvasartelep.org/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió u. 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Éva
E-mail: nagyvasartelep@ceh.hu
Telefon: +36 18800100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nagyvasartelep.org/
A felhasználói oldal címe: https://bigmarkethall.org/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001099272020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió u. 3–5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Éva
Telefon: +36 18800100
E-mail: nagyvasartelep@ceh.hu
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nagyvasartelep.org/
A felhasználói oldal címe: https://bigmarkethall.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

D-i Vkp. Nagyvásártelep és körny., ép. tervpály.

Hivatkozási szám: EKR001099272020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Figyelemfelhívás:

Ajánlatkérő (kiíró) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.

Az eljárás lebonyolítója a CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság. A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés NEM korlátozott. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a www.nagyvasartelep.org; www.bigmarkethall.org weboldalak valamelyikét kell használniuk a pályázóknak (nyelvi preferenciától függően) mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan.

A tárgyi rovat tartalma:

A Budapest Fejlesztési Központ „Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete” elnevezéssel nyílt,

Nemzetközi, építészeti tervpályázatot hirdet. A pályázat célja a műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes felújítási terveinek elkészítése, az épület új funkciónak meghatározása, illetve Budapest Diákváros első kollégiumi épületének megtervezése, az épületek közvetlen környezetének kialakítása, a tervezett új egyetemi városnegyedbe illesztése.

A Déli Városkapu fejlesztés egyik első lépéseként, 2018-ban nemzetközi tervpályázat indult, a pályázóknak a terület beépítési lehetőségeit kellett megvizsgálniuk. A pályázatra beérkezett tervek, elképzelések mindegyike megerősítette, hogy a térség alkalmas az organikus fejlődésre. Az úgynevezett mesterterv elkészítésére kiírt pályázaton a számos sikeres városfejlesztéssel büszkélkedő, oslói központú építészműhely, a SNØHETTA tervezőiroda és a Besch und Partners osztrák közlekedéstervező iroda nyert.

A pályaművek alapján világossá vált, hogy a minőségi továbblépés egyik katalizátora, így a Fejlesztési Program egyik legfontosabb eleme, a Diákváros. A több ütemben megvalósuló, több ezer férőhelyes beruházás a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. Budapest egyetemváros, de a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek száma kevés és nagy részük rossz állapotban van. A főváros egyetemei a jelenleginél is több magyar és külföldi hallgatót tudnának fogadni, ha lenne elegendő kollégiumi férőhely.

Kiemelt szempont a Nagyvásártelep műemléki épületegyüttesében rejlő potenciál kiaknázása, szellemiségének kortárs értelmezése. A Nagyvásártelep egykor a főváros élelmiszer-ellátásának logisztikai központja volt, fénykorában 20 vasúti vágány és két folyami kikötő szolgálta ki, tízezer négyzetméternél is nagyobb csarnokában 400 nagykereskedő dolgozott. Az 1932 őszén átadott komplexumot Münnich Aladár tervei szerint építették, központi eleme a ma is álló 247 méter hosszú és 42 méter széles csarnoképület, amelynek földszintje 17 méter, pincéje 4 méteres belmagasságú. A csarnok közvetlen összeköttetésben állt a mellette álló 6+1 szintes irodaépülettel, ahol a csarnokfelügyelőség mellett posta, vasúti- és vámhivatal, valamint bankfiók is működött.

A második világháború után államosították, majd az 1990-es években a megváltozott gazdasági feltételek következtében jelentősége fokozatosan csökkent, végül bezárták. Az épületegyüttes 2004-ben műemléki védettséget kapott.

A Nagyvásártelep régóta esedékes felújításának, az épületek megváltozott szerepének megtervezéséhez a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Program adott új lendületet. A Programmal az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztésének tervezési, előkészítő munkái indultak meg. Dél-Pest és Észak-Csepel jelenleg elhagyatott, lepusztult területein, a Főváros szívétől kevesebb mint 5 kilométerre egy fenntartható, egészséges, életigenlő városnegyed épül zöld, energia hatékony épületekkel, amelyek a diákszállások és a lakóépületek mellett korszerű munkahelyeket, tanulási-kutatási tereket hoznak létre. Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz, megújul a tömegközlekedés és új közösségi beruházások készülnek a több mint 130 hektáros, az európai nagyvárosok között szinte egyedülállóan nagy, egybefüggő fejlesztési területén. A fejlesztés azonnal kiemelkedő értéket teremt: a HÉV-vonalak megújítása, a Diákváros megvalósulása, az új Ferencvárosi Szabadidőpark, a Csepeli Közpark és az új Duna-híd életre kelti az évtizedek óta lerobbant, elhanyagolt területet. Előtérbe kerül a gyalogos- és kerékpáros közlekedés, a kerület szíve autómentes övezet lesz, ezzel párhuzamosan megindul az elővárosi kötöttpályás vonalak fejlesztése és föld alá helyezése és a villamos vonalak meghosszabbítása.

A Diákváros a terület szívében meglévő védett és a felújítás után új közösségi szolgáltató funkciót kapó Nagyvásártelep csarnoképület előtt kialakított, a Ráckevei (Soroksári) Dunával közvetlen kapcsolatot biztosító főtér köré szerveződik. A most meghirdetett tervpályázatban a Nagyvásártelep épület együttesén túlmenően a Diákváros első kollégiumi épületét kell magas építészeti színvonalon, innovatív és fenntartható módon megterveznie a pályázóknak. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a Diákváros, a később megépítendő egységekkel együtt olyan szerves egységet alkot majd, amely egészséges és vonzó lakó- és munkakörnyezetet kínál a használók legkülönbözőbb csoportjai számára. Az új városrészben mindenki magáénak érezheti a közösségi tereket, fenntartható megoldásai révén időtálló, értékes városrésszel gazdagodik a főváros, az új városrész megvalósulásának pozitív hatásai messze túlmutatnak majd a területen, és példaként szolgálhatnak más jövőbeni fejlesztések számára is.

Jelen tervpályázat célja, hogy a mestertervben megfogalmazott, a fenntarthatóságra, az innovációra, a hely identitására reflektáló, azt megerősítve továbbfejlesztő városrészhez méltó épületek kerüljenek megvalósításra a Diákváros területén, amelyek a jövőben példát mutathatnak a fenntartható energetikai, környezeti és társadalmi szemlélet érvényesítésére.

Tárgyi rovat tartalma:

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező, vagy tervező csoport kiválasztása. A műemléki védelem alatt álló Nagyvásártelep épületegyüttes, valamint az új épület terveinek innovatív módon, magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenően kiszolgáló módon kell elkészülniük. A pályázat meghirdetője olyan építészeti javaslatokat, terveket vár, amelyek illeszkednek a Budapest Déli Városkapu Mesterterv által meghatározott városszövethez, infrastruktúrához, közösségi terekhez, vízfelületekhez és természeti környezethez.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván kötni a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés Program részeként megvalósuló Nagyvásártelep épületegyüttes felújításáról és egy, a Budapest Diákváros részét képező új kollégiumi épület és ahhoz szorosan kapcsolódó fejlesztések tervezéséről szóló tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Urbanisztika - A mestertervnek való megfelelés

— Városképi megjelenés

— Mesterterv beépítési paramétereinek való megfelelés

— Funkcionális kapcsolatrendszer

— az épületek megközelítése és közvetlen környezete - közterületi kapcsolatok összhangja a Mestertervvel

— Kék-zöld infrastruktúrához történő kapcsolódás - csapadékvíz hasznosítás

— Kézikönyveknek való megfelelés

Építészet és tömegalkotás - Diákszállás épület (B38.1)

— Építészeti minőség

— Egyedi, innovatív külső és belső megjelenés, jelleg

— Fenntarthatóság - SMART és zöld technológiák alkalmazása (gépészeti rendszerek, energetika, szolgáltatások)

— Az épület térkapcsolatai, belső közlekedési megoldások, közösségi terek kialakítása

— Épületszerkezetek, anyaghasználat

Építészet és tömegalkotás - Műemléki védettség alatt álló épületek (B36.1, B36.2)

— Műemléki jelleg megőrzése

— Innovatív belső megjelenés, jelleg

— Az épület belső tereinek építészeti minősége

— Az épület térkapcsolatai, belső közlekedési megoldások, közösségi terek kialakítása

— Fenntarthatóság - SMART és zöld technológiák alkalmazása (gépészeti rendszerek, energetika, szolgáltatások)

— Épületszerkezetek, anyaghasználat - különös tekintettel a műemléki előírások és az energetikai-, hőtechnikai előírások együttes követelményeinek való megfelelésre adott innovatív javaslatokra

Tervezési program és funkció

— Tervezési programnak való megfelelőség

Költségek

— Az épület kivitelezésének és fenntartásának várható költsége

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 10/03/2021
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Pályázatok díjazása: 1. díj 12 000 000,- Forint 2. díj 9 000 000,- Forint 3. díj 6 000 000,- Forint Megvétel (max. 5 darab) 2 000 000,- Forint / megvétel Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen 37 000 000,- Forint

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Karakterkorlátozás miatt a VI.4.3) rovatban került rögzítésre.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
DR. SCHNELLER DOMONKOS - elnök
Füleky Zsolt - társelnök
Vitézy Dávid
Tóth Csaba
Erő Zoltán
Szűcs Balázs
Szalay Tihamér
Krizsán András DLA
Orbán Csaba
Z. Halmágyi Judit DLA
Győr Attila
Prof. Dr. Horváth Zita

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő (kiíró) rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) rovatból:

Pályázó vagy közös pályázó - azaz a pályamű (valamennyi) szerzője - az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet (pályázati feltételek):

— Akivel szemben a Tervpályázati Rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdései szerinti kizáró és összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn és erről nyilatkozik,

— Aki a tervpályázat titkosságát megőrzi,

— Aki a tervpályázatban meghirdetett tervezési feladat tekintetében a tervpályázati eljárást követő tervezési szolgáltatás teljesítésére (tervezési feladat elkészítésére) a tervpályázati kiírásban és dokumentációban meghatározott feltételek szerint vállalkozik továbbá ehhez megfelelő szakértelemmel és a feladat ellátáshoz szükséges, külön jogszabály szerinti jogosultsággal fog rendelkezni és erről nyilatkozik (Tervpályázati Rendelet 23. § (3) bekezdés b.) pont),

— Aki a tervpályázati kiírás és dokumentációban meghatározott szakmai követelményeknek eleget tesz és alkalmasságát a Kiíró megállapítja,

— Aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás és dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta (Tervpályázati Rendelet 17. § (2) bekezdés).

Az alvállalkozók, eseti szakértők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák és a Kbt. 36. § rendelkezéseinek betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A bírálóbizottság a Pályázót a tervpályázatból kizárja:

— ha beadási határidő után érkezik be a pályaműve,

— ha a benyújtott pályamű sérti a titkosságot,

— ha a tervpályázati kiírásban és dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve,

— ha az elektronikusan és a papír alapon benyújtott pályázatok tekintetében eltérés van,

— ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat,

— ha a pályázati feltételeket nem teljesíti Pályázó.

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a tervpályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. Ugyanakkor a Tervpályázati Rendelet 24. § (10) bekezdése alapján a bírálóbizottság tisztázó kérdéseket tehet fel a Pályázóknak a bírálat során.

A bírálóbizottság kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő pályaművet, amennyiben a formai hiba a pályamű értékelését ellehetetleníti.

A pályázat hivatalos nyelve a magyar. A tervpályázat során a kérdések magyar nyelven nyújthatók be, a válaszokat a Kiíró magyar nyelven adja meg. A pályaművek tervlapjait, a műszaki leírást, a nyilatkozatokat egyöntetűen magyar nyelven kötelező elkészíteni.

A Kiíró a tervpályázati dokumentációt két nyelven rendelkezésre bocsátja. Kiíró ugyanakkor felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a Mellékletek nem mindegyike áll rendelkezésére angol nyelven is, ezek angol nyelvre való fordítását Kiíró nem vállalja. A kizárólag magyarul rendelkezésre álló mellékletek (pl: Műemléki értékleltár) fordítása a Pályázó felelőssége és érdeke, valamint az ezzel kapcsolatos költségeket a Pályázó viseli.

A Pályázónak igazolnia kell, hogy megfelelő személyi erőforrással és kapacitással rendelkezik a kiírásnak megfelelő volumenű projekt tervezésére, az alábbiak szerint.

A Kiíró a Pályázat feltételeként a Tervpályázati Rendelet 30. § (2) bekezdése valamint a tervpályázati dokumentáció 2.9 d.) pontja alapján az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint):

Legalább 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A tervezőknek rendelkezniük kell saját országukban, vagy abban az országban, ahol a munkájukat végzik, érvényes, hivatalos, a fentiekben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a megfelelő végzettséggel és előírt idejű tapasztalattal.

Igazolásként benyújtandó:

— Annak a szakembernek nyilatkozat keretében történő megnevezése, akit ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe,

— A szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott,

— A szakember előírt jogosultságát, végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata

— A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (a szakembernek nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni).

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyertes Pályázó alkalmasságának igazolásában feltüntetett szakembereknek a Kiíróval kötött tervezési szerződés teljesítése során közre kell működnie.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a IV.3.2) rovat tartalma:

Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveket a IV.1.9 pontban meghatározott szempontok alapján bírálja és értékeli. A bírálat során csak az első három pályamű kerül meghatározásra, a többi pályaművet a bírálóbizottság nem rangsorolja. A bírálóbizottság a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre való felhívásra csak az első helyen rangsorolt pályamű (az eljárásból ki nem zárt) Pályázóját ajánlja, akit ezt követően az Ajánlatkérő kér fel ajánlattételre.

A díjak bruttó összegek, melyek áfát és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és adóköteles bevételek. Külföldi résztvevő estén az áfa a résztvevő részére nem kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz, így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál, ő a számláját a nettó összegről jogosult kiállítani.

A bírálóbizottság a teljes díjazásra szánt összeget kiosztja, kivéve, ha eredménytelennek minősíti a tervpályázatot. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak. Abban az esetben azonban, ha a tervpályázatra benyújtott pályaművek hasznosíthatóságát a bírálóbizottság nem tartja megfelelőnek csökkentheti a díjazásra fordított összeget.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2020