Varer - 609350-2019

23/12/2019    S247    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Drikkevarekølere

2019/S 247-609350

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Jensen
E-mail: r.birkeholm@rn.dk
Telefon: +45 24859240

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af drikkevandskølere

Sagsnr.: U100052rbj19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
37414700
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland skal anskaffe drikkevandskølere.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af drikkevandskølere til koldt postevand, samt service heraf.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbudsmetoden er valgt pga. da 2 på hinanden følgende udbud ikke leverede tilbud der kunne godtages og opfyldte mindstekravene i henhold til kapacitet, temperatur og fysisk størrelse.

Den faglige ekspertgruppe – bestående af repræsentanter fra hygiejne, køkken og teknisk afdeling i Region Nordjylland – sammenfatter disse til, at det er nødvendigt for den valgte drikkevandskøler, at kunne leverer en tilstrækkelig mængde koldt drikkevand, leve og til vores hygienjekrav, samtidigt med at drikkevandskøleren skal overholde de af fysiske mål:

- Drikkevandskøleren skal kunne leverer 45 liter koldt drikkevand i timen,

- Drikkevandskøleren skal kunne passe ind i de mål der er afsat på det Nyt Universitetshospital Aalborg,

- Drikkevandskøleren skal kunne tappes i en kande på 22 cm., med ét tryk på en knap,

- Drikkevandskøleren skal være CE-mærket og der skal kunne forevises gyldig overensstemmelseserklæring,

- Drikkevandskøleren skal kunne levere 1 liter vand med en max temperatur på 7 grader celcius. Efter 10 liter kontinuerligt tappet, må temperaturen ikke overstige 12 grader celcius, under forudsætning af, at indgangstemperaturen ikke overstiger 15 grader celcius,

- Så vidt muligt skal drikkevandskøleren være udsyret med UV-lys og filtre, der bremser opformering af mikroorganismer.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af de førnævnte udbud og udført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Waterlogic
CVR-nummer: 32271529
Postadresse: Lene haus Vej 10
By: Ikast
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 733 050.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019