Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 609539-2021

29/11/2021    S231

Poland-Zielona Góra: Refuse disposal and treatment

2021/S 231-609539

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538008)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
National registration number: PL432
Postal address: ul.Podgórna 22
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-424
Country: Poland
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Telephone: +48 684564100
Fax: +48 684564455
Internet address(es):
Main address: http://www.zielonagora.pl
Address of the buyer profile: www.zielonagora.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.

Reference number: DO-ZP.271.74.2021
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538008

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: punkt 2.
Instead of:

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Read:

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 08/12/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 07/03/2022
Read:
Date: 09/03/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 08/12/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 10/12/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: