Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 60975-2019

07/02/2019    S27

Sverige-Kristianstad: Fiberoptiska material

2019/S 027-060975

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: C4 Elnät Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556496-0044
Postadress: Box 2105
Ort: Kristianstad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 02
Land: Sverige
Kontaktperson: Benny Appelros
E-post: benny.appelros@c4energi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.c4energi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpyuhdyoc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpyuhdyoc&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för leverans av elnäts- och fibermateriel

Referensnummer: 19/3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32560000 Fiberoptiska material
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel till C4 Elnäts två affärsområden, Elnät och Fibernät.

Avtalsperioden gäller fr.o.m. 2019-04-01 till 2021-04-01 samt med möjlighet till avtalsförlängning med maximalt två år, med ett år i taget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor
31530000 Delar till lampor och belysningsutrustning
32500000 Telekommunikationsmateriel
32561000 Fiberoptiska kopplingar
32562000 Optiska fiberkablar
44320000 Kabel och tillhörande produkter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel till C4 Elnäts två affärsområden, Elnät och Fibernät.

Avtalsperioden gäller fr.o.m. 2019-04-01 till 2021-04-01 samt med möjlighet till avtalsförlängning med maximalt två år, med ett år i taget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2019
Slut: 01/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/02/2019