Forniture - 609796-2021

29/11/2021    S231

Ungheria-Győr: Commutatori

2021/S 231-609796

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Numero di identificazione nazionale: 10741980208
Indirizzo postale: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Città: Győr
Codice NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Codice postale: 9027
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Magyarné Pap Júlia
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Tel.: +36 202364592
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eon.hu
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Numero di riferimento: EKR000525262021
II.1.2)Codice CPV principale
31214000 Commutatori
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Adás-vételi keretmegállapodás, amelynek tárgya kábelköri SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések szállítása

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 726 800.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31214000 Commutatori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU Magyarország
Luogo principale di esecuzione:

Magyarország

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés (ezen belül az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) szállítása (TMKK), a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.

SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések telemechanizálásra előkészített állapotban: kapcsoló, motorizált hajtás, visszajelzések, segédérintkezők, állásjelzések. A telemechanika vezérlés nem tárgya a szállítási terjedelemnek.

Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján összességében legfeljebb 100 db kapcsoló berendezést (TMKK) tervez vásárolni a Keretmegállapodás terhére azzal, hogy a pontos típus (KKT/KKKT/KKL/KKKL/KKLL) az egyedi megrendelések során, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerül meghatározásra (konkrét megrendelés keretében). Ajánlatkérő a fenti mennyiséget (az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a keretmegállapodás második szakaszában összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés mértékig eltérhet.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A szállítás műszaki terjedelme:

A szállítás műszaki terjedelme a kapcsolókészülék, mint 1 db szállítandó termék műszaki tartalmának pontos meghatározása. A szállítás műszaki terjedelme magában foglal minden olyan - a szállítandó termék műszaki tartalmi részét képező - komponenst, részegységet, kiegészítőt és tartozékot, amelyek összessége ajánlattétel szempontjából egy adott kapcsolókészülék alatt értelmezendő és ennek megfelelően szállítandó.

A termék műszaki értékelését és elfogadását követően Ajánlatkérő a gyártó/forgalmazó részére - erre vonatkozó igénye alapján - kiállítja a termék alkalmazási rendszerengedélyét. A szállítás műszaki terjedelme e dokumentumban lesz rögzítve.

Amennyiben a beszállított berendezés üzemeltetés, karbantartás és műszaki tartalom szempontjából új típust képvisel az E.ON Hungária kábelhálózatán, annak kezeléséről és működéséről oktatást kell tartani a megrendelő igénye szerint legfeljebb 3 helyszínen 3 alkalommal max. alkalmanként 20 fő részére. Az oktatási anyagot a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

A részletes műszaki specifikációt a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Danube InGrid projekt, 10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)Informazioni complementari

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 131-348982
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/11/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: 10495892244
Indirizzo postale: Gizella Utca 51-57.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1143
Paese: Ungheria
E-mail: margit.szanto@siemens.com
Tel.: +36 305164090
Indirizzo Internet: http://www.siemens.com
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 727 254.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 726 800.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Ajánlattevők:

1. Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1133 Budapest, Váci Út 96-98., 10537017-2-44)

2. Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1143 Budapest, Gizella Utca 51-57., 10495892-2-44)

3. EXPLEO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tengerszem Utca 106., 23137875-2-42)

4. ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci Út 99., 10612798-2-44)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2021