Forniture - 609796-2021

29/11/2021    S231

Magyarország-Győr: Kapcsolóberendezések

2021/S 231-609796

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarné Pap Júlia
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Telefon: +36 202364592
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eon.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Hivatkozási szám: EKR000525262021
II.1.2)Fő CPV-kód
31214000 Kapcsolóberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi keretmegállapodás, amelynek tárgya kábelköri SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések szállítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 726 800.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31214000 Kapcsolóberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés (ezen belül az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) szállítása (TMKK), a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.

SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések telemechanizálásra előkészített állapotban: kapcsoló, motorizált hajtás, visszajelzések, segédérintkezők, állásjelzések. A telemechanika vezérlés nem tárgya a szállítási terjedelemnek.

Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján összességében legfeljebb 100 db kapcsoló berendezést (TMKK) tervez vásárolni a Keretmegállapodás terhére azzal, hogy a pontos típus (KKT/KKKT/KKL/KKKL/KKLL) az egyedi megrendelések során, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerül meghatározásra (konkrét megrendelés keretében). Ajánlatkérő a fenti mennyiséget (az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a keretmegállapodás második szakaszában összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés mértékig eltérhet.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A szállítás műszaki terjedelme:

A szállítás műszaki terjedelme a kapcsolókészülék, mint 1 db szállítandó termék műszaki tartalmának pontos meghatározása. A szállítás műszaki terjedelme magában foglal minden olyan - a szállítandó termék műszaki tartalmi részét képező - komponenst, részegységet, kiegészítőt és tartozékot, amelyek összessége ajánlattétel szempontjából egy adott kapcsolókészülék alatt értelmezendő és ennek megfelelően szállítandó.

A termék műszaki értékelését és elfogadását követően Ajánlatkérő a gyártó/forgalmazó részére - erre vonatkozó igénye alapján - kiállítja a termék alkalmazási rendszerengedélyét. A szállítás műszaki terjedelme e dokumentumban lesz rögzítve.

Amennyiben a beszállított berendezés üzemeltetés, karbantartás és műszaki tartalom szempontjából új típust képvisel az E.ON Hungária kábelhálózatán, annak kezeléséről és működéséről oktatást kell tartani a megrendelő igénye szerint legfeljebb 3 helyszínen 3 alkalommal max. alkalmanként 20 fő részére. Az oktatási anyagot a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

A részletes műszaki specifikációt a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Danube InGrid projekt, 10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)További információk

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 131-348982
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10495892244
Postai cím: Gizella Utca 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: margit.szanto@siemens.com
Telefon: +36 305164090
Internetcím: http://www.siemens.com
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 727 254.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 726 800.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1133 Budapest, Váci Út 96-98., 10537017-2-44)

2. Siemens Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1143 Budapest, Gizella Utca 51-57., 10495892-2-44)

3. EXPLEO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tengerszem Utca 106., 23137875-2-42)

4. ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci Út 99., 10612798-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2021