29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 609979-2021

29/11/2021    S231

Islandia-Garðabæ: Przepompowywanie

2021/S 231-609979

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 221-583983)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Vegagerðin
Krajowy numer identyfikacyjny: 6802692899
Adres pocztowy: Suðurhrauni 3
Miejscowość: Garðabæ
Kod NUTS: IS Ísland
Kod pocztowy: 210
Państwo: Islandia
Osoba do kontaktów: Gísli Gíslason
E-mail: gigi@vegagerdin.is
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vegagerdin.is/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sundabakki, dredging and land reclamation 2022

Numer referencyjny: 21-132
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

The Port of Ísafjörður and the The Port of Súðavík requests tenders for the project „Sundabakki, dredging and land reclamation 2022“.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 221-583983

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Zamiast:
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender, Tender must be valid until
Zamiast:
Data: 25/01/2022
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Conditions for opening of tenders
Zamiast:
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 14:15
Powinno być:
Data: 16/12/2021
Czas lokalny: 14:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: