Árubeszerzések - 61020-2023

31/01/2023    S22

Magyarország-Kaposvár: Földgáz

2023/S 022-061020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Beáta
E-mail: gazd-ig@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kaposvar.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított

Hivatkozási szám: EKR000027722023
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

“Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a csatlakozó Intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra - csoportos”

a KM01GE2223 „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023”

(rövid név: FÖLDGÁZ- 2022/2023) tárgyú Keretmegállapodáshoz kapcsolódóan földgáz beszerzés

Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződések („Egyedi adásvételi szerződés(ek)”) az ajánlattételi felhívás 1. pontjában felsorolt Ajánlatkérők (Intézmények) tekintetében az Ajánlatkérők, mint Szerződők tekintetében Közbeszerzési dokumentáció mellékletében felsorolt felhasználási helyek vonatkozásában, földgáz beszerzése céljából 2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 120 405 315.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_7400_Kaposvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

“Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a csatlakozó Intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra - csoportos”

a KM01GE2223 „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023”

(rövid név: FÖLDGÁZ- 2022/2023) tárgyú Keretmegállapodáshoz kapcsolódóan földgáz beszerzés

Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződések („Egyedi adásvételi szerződés(ek)”) az ajánlattételi felhívás 1. pontjában felsorolt Ajánlatkérők (Intézmények) tekintetében az Ajánlatkérők, mint Szerződők tekintetében Közbeszerzési dokumentáció mellékletében felsorolt felhasználási helyek vonatkozásában, földgáz beszerzése céljából 2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00) CET időszakra vonatkozóan.

Cikkszám Megnevezés Szerződött Földgázmennyiség

az Ajánlatkérőkre összesítve

(kWh) Maximum

Szerződött Mennyiség

(Szerződött Földgázmennyiség

+ 30%)

Az Ajánlatkérőkre összesítve

(kWh)

GE23 Általános felhasználási célú földgáz energia, teljes ellátás alapú szerződés keretében

2023. 01. 01. (06:00) - 2023. 10. 01. (06:00)

1 716 118

2 230 953

Opcióval növelt (maximum) mennyiség a szerződéses időtartamra (az Intézményekre összesítve): 2 230 953 kWh

Az Intézmények saját Szerződött Földgázmennyiségét (Minimum Szerződött Mennyiség) az Egyedi adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Az Intézmények saját Szerződött Földmennyiségük tekintetében +30 % opciós mennyiséget alkalmaznak (Maximum Szerződött Mennyiség).

Az opciós mennyiség elszámolása is az Egyedi adásvételi szerződéstervezet 11. pontja szerinti havi tőzsdei indexált egységáron és díjak alkalmazásával történik. Az opciós mennyiségen belüli eltérésért az Ajánlatkérők semmilyen pótdíj, kötbér kiterhelést nem fogadnak el.

Alulvételezés: a Minimum Szerződött Mennyiség 75 %-ától kevesebb földgáz átvétele a Felhasználó által.

Túlvételezés: a Maximum Szerződött Mennyiségnél több földgáz átvétele a Felhasználó által.

Átjárhatósági nyilatkozat (vö. Egyedi adásvételi szerződéstervezet 2. sz. melléklete): Amennyiben valamely Felhasználó a saját szerződésében meghatározott időszakon belül a Szerződött Földgázmennyiségtől a megengedett eltérésen túli eltéréssel, úgy mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a Felhasználók együttes vételezése a Felhasználók egyes szerződéseiben rögzített az Átjárhatósági nyilatkozat 4. pontjában a Felhasználókra összesített Maximum Szerződött mennyiség, valamint a Felhasználókra összesített Minimum Szerződött Mennyiség 75 %-a határain belül marad.

Részletesen az Egyedi adásvételi szerződéstervezetben.

Az Intézményenkénti (és POD-onkénti) mennyiségeket a Közbeszerzési dokumentáció melléklete tartalmazza („Kaposvár_csoport_földgáz_ajanlati_artablazat” excel file), a továbbiakban „Ajánlati ártáblázat dokumentum”.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a csatlakozó Intézmények részére általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése 2023.01.01.-2023.10.01. időszakra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/12/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120 405 315.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

KM01GE2223 azonosítószámú Keretmegállapodás 4. melléklete szerint: ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail:

1.

Hivatalos név Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Kapcsolattartó személy Balogh Beáta

E-mail gazd-ig@kaposvar.hu

Telefon +36 82-501-523

Fax -

valamint a további 168/2004. (V.25.) Korm.rendelet 3. § c) pontja szerinti további intézmények (további Ajánlatkérők), amelyek nevében a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatalmazott ajánlatkérőként is eljár, azaz azon további Intézmények, amelyek beszerzési igénye szintén a jelen verseny újranyitás útján valósul meg:

2.

Hivatalos név Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda

Székhely 7400 Kaposvár, Rét utca 4.

3.

Hivatalos név Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda

Székhely 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 20.

4.

Hivatalos név Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

Székhely 7400 Kaposvár, Toponári utca 49.

5.

Hivatalos név Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda

Székhely 7400 Kaposvár, Pécsi utca 1.

6.

Hivatalos név Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda

Székhely 7400 Kaposvár, Damjanich utca 3.

7.

Hivatalos név Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság („Kaposvári GESZ”)

Székhely 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 58-68.

8.

Hivatalos név Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum („SMMI”)

Székhely 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

9.

Hivatalos név Kaposvári Szociális Központ

Székhely 7400 Kaposvár, Béke utca 47.

10.

Hivatalos név Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Székhely 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

11.

Hivatalos név Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a saját, valamint a jelen pontban nevesített további Ajánlatkérők, mint 168/2004. (V.25.) Korm.rendelet 3. § c) pontja szerinti intézmények (együttesen: Intézmények/Felhasználók) nevében is eljárva bonyolítja le jelen ajánlattételi felhívásra tekintettel a 3. pont szerinti Keretmegállapodás vonatkozásában a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást.

Ajánlattevők adatai:

1. Ajánlattevő

Cég neve: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.

Adószám: 13322142-2-44

2. Ajánlattevő

Cég neve: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1033 Budapest III. kerület Kórház utca 6-12.

Adószám: 23720448-2-41

3. Ajánlattevő

Cég neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Székhely: 1081 Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 20.

Adószám: 26713111-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/01/2023