Építési beruházás - 610267-2021

30/11/2021    S232

Magyarország-Szolnok: Építési munkák

2021/S 232-610267

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15308469216
Postai cím: Boldog Sándor István Körút 4.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Telefon: +36 56501900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kotivizig.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katona Gábor
E-mail: katona.gabor@kotivizig.hu
Telefon: +36 56501900
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügyi ágazat, árvízvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízbiztonság növelése a Közép-Tisza völgyben

Hivatkozási szám: EKR000333852021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében Árvízbiztonság növelése a Közép-Tisza völgyben tervezési és kivitelezési feladatok teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 401 340 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hernádszurdok, Vizsoly

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

Bársonyos-főcsatorna beeresztő műtárgy átépítése:

Az átépítendő műtárgy a Bársonyos öntöző-főcsatorna beeresztő műtárgya. Az árvízi előírásoknak nem megfelelő és rossz állapotban lévő műtárgyat el kell bontani.

Az engedélyes tervek szerint, a tervezett új műtárgy kétoldali, kettős elzárással épül, úgy hogy a víz felőli elzárás a legmagasabb árvízszintnél is biztonságosan kezelhető legyen. Az ideiglenes elzárásoknál a vízoldal felől az árvízi, míg a mentett oldalon a belvízi előírásoknak megfelelő elzárás és műtárgy kerül kialakításra.

A műtárgy keresztmetszeti mérete: 4 db 2,0 x 1,50 m nyílású aknás vasbeton műtárgy. Hossza: 36,02 m. Fenék és rézsű burkolat a vízoldalon betonba rakott kőburkolat 40 cm vastagságban, beton lezáró fogakkal. Rézsű burkolat a vízoldalon betonba rakott kőburkolat 40 cm vastagságban, beton lezáró fogakkal, szivárgókkal. Fenék burkolat a mentett oldalon vízáteresztő kőburkolat 50 cm vastagságban, georács és geotextília ágyazaton lezáró fogakkal.

Az aknák mérete 2,0 x 2,0 m, amelyekbe épített vízoldali és mentett oldali elzárószerkezete négyoldali zárású csavarorsós, táblás acél elzárószerkezet (MÁSZ+1,0-re méretezve).

Az ideiglenes elzárás mindkét oldalon fémszerkezetű betéttáblás elemekkel tervezett a vízoldalon MÁSZ+1,0 m-re, míg a mentett oldalon Bársonyos-csatorna üzemi vízszintjére méretezve.

A műtárgy átépítése nem végezhető el az előírások szerinti (MÁSZ+1,0 m) töltés magasítása nélkül. Töltésmagasítást a meglévő töltéshez való kifuttatással - a rendelkezésre álló kis hely miatt ~8 %-os eséssel - együtt a 0+918-0+976 tkm szelvények között tervezett. A töltéserősítést a Hernád meder közelsége miatt a mentett oldal irányában történik. A tervezett töltés 4,00 m koronaszélességű, 1:2,5-ös rézsűhajlású. A töltés koronájára 3 m széles szilárd burkolat kerül, mely csatlakozik a meglévő koronaburkolathoz. A burkolt töltéskorona 2,5 % oldaleséssel lejt a mentett oldal irányába.

A kivitelezés helyszínének megközelítése a 3. számú főútról a 08.08. számú Hernádnémeti-hernádszurdoki árvízvédelmi töltés koronáján történik. Az Állami tulajdonú és ÉMVIZIG kezelésű Hernádszurdoki 027 hrsz-ú ingatlanra eső igénybevétellel érintett kb. 400 méter hosszú árvízvédelmi töltésszakasz aszfalt koronaburkolatának 3 m széles helyreállítása válhat szükségessé.

Tekintettel, hogy a műtárgy elsőrendű árvízvédelmi töltésben helyezkedik el, ezért a védképességet az átépítés ideje alatt ideiglenes védvonal kiépítésével folyamatosan biztosítani kell. A kivitelezés időszakára árvízvédelmi terv készítése szükséges. A kivitelezés az ÉMVIZIG által jóváhagyott árvízvédelmi terv birtokában végezhető.

Vizsoly, Malom-árok csőzsilip műtárgy rekonstrukciója:

A 2.13. számú Gibárt-Hidasnémeti ártéri öblözetben a lévő Malom-árok Vilmány és Vizsoly települések határából vezeti le a vizeket a Hernád folyóba. A csatorna a Malom-árki csőzsilipen keresztül keresztezi a Hernád balparti töltését, annak 7+050 tkm szelvényében. A rekonstrukció keretében az árvízi előírásoknak nem megfelelő, rossz állapotban lévő, szerkezetileg sem megfelelő műtárgyat el kell bontani.

Az engedélyes tervek szerint, a tervezett új zsilip az előírásoknak megfelelően kétoldali, kettős elzárással épül, úgy hogy a víz felőli elzárás a legmagasabb árvízszintnél is biztonságosan kezelhető legyen.

A műtárgy mérete: Ø100 cm vasbeton műtárgy. Hossza: 39,42 m. Fenék és rézsű burkolat a mindkét oldalon betonba rakott kőburkolat 30 cm vastagságban, beton lezáró fogakkal.

A vízoldali és mentett oldali elzárószerkezete négyoldali zárású csavarorsós, táblás acél elzárószerkezet MÁSZ+1,0-re méretezve.

Az ideiglenes elzárás mindkét oldalon fémszerkezetű betéttáblás elemekkel tervezett a MÁSZ+1,0 m-re méretezve.

A műtárgy átépítése nem végezhető el az előírások szerinti (MÁSZ+1,0 m) töltés magasítása nélkül. Töltésmagasítást a meglévő töltéshez való kifuttatással - a rendelkezésre álló kis hely miatt ~6-7 %-os eséssel - együtt a 7+007-7+072 tkm szelvények között tervezett. A töltéserősítést a rendelkezésre álló terület miatt a vízoldal irányában történik. A tervezett töltés 4,00 m koronaszélességű, 1:2,5-ös rézsűhajlású. A töltés koronájára 3 m széles 20 cm vtg ékelt zúzottkő stabilizácó kerül, mely csatlakozik a meglévő koronastabilizációhoz.

A kivitelezés helyszínének megközelítése a Vizsolyt Novajidránnyal összekötő közútról a 08.09. számú Hidasnémeti-bőcsi árvízvédelmi töltés koronáján történik. Az Állami tulajdonú és ÉMVIZIG kezelésű Vizsoly 021 hrsz-ú ingatlanra eső, igénybevétellel érintett kb. 950 méter hosszú árvízvédelmi töltésszakasz zúzottkő stabilizációval ellátott koronaburkolatának 3 m széles helyreállítása válhat szükségessé.

Tekintettel, hogy a műtárgy elsőrendű árvízvédelmi töltésben helyezkedik el, ezért a védképességet az átépítés ideje alatt ideiglenes védvonal kiépítésével folyamatosan biztosítani kell. A kivitelezés időszakára árvízvédelmi terv készítése szükséges. A kivitelezés az ÉMVIZIG által jóváhagyott árvízvédelmi terv birtokában végezhető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP.1.4.0.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tisza aszfalt töltéskorona burkolat helyreállítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszacsege, Ároktő, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőkürt, Polgár, Tiszapalkonya, Tiszaújváros, Tiszagyulaháza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Tisza aszfalt töltéskorona burkolat helyreállítása tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Tisza bal parti árvízvédelmi szakaszán Tiszacsege és Tiszagyulaháza között (21+225 - 58+100 tkm) elhelyezkedő rossz állapotú burkolat felújítását-, valamint a töltés tartozékainak pótlását, a rossz állapotúak cseréjét kell elvégezni. A felújítandó útburkolat kezdőszelvénye 21+700 tkm, teljes hossza 36,4 km.

A Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal jelenleg nincs kiépítve a mértékadó árvízszint + 1,00 m-es előírás szerinti magasságra, azonban mindenhol felette van a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott MÁSZ-nak. A beruházással érintett szakaszon a mértékadó árvízszint +1,00 m-es biztonság csak helyenként áll rendelkezésre, azonban a legnagyobb magassági hiánnyal rendelkező szakaszokon is minimum 50 cm-rel van a MÁSZ fölött. Az átlagos magassági hiány 15-20 cm körül alakul. A vízoldali és mentett oldali rézsű egyaránt 1:3 - 1:4 közötti lejtőhajlású. A koronaszélesség 4,5 - 5,0 m között alakul, a jelenlegi 3,0 m széles burkolat mindkét oldalán a minimum 0,5 m széles padka rendelkezésre áll. A töltés megfelel a 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben meghatározott követelményeknek. A beruházással érintett teljes töltésszakasz kizárólagos állami tulajdonban és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő terület. A beruházás célja a vízjogilag engedélyezett állapot helyreállítása.

A jelenlegi aszfalt burkolat 2000-ben készült. Az intenzív igénybevétel miatt kisebb javítási munkákra folyamatosan sor kell, hogy kerüljön a járhatóság fenntartása, a balesetveszély elkerülése érdekében. Többnyire a burkolat repedéseinek bitumenes emulzióval történő kiöntése történt meg, ritkábban kisebb kátyúzási munkák, azonban jelen állapotában ezek a beavatkozások már nem alkalmasak az út járhatóságának megteremtésére. A kopóréteg szinte a teljes hosszban és minden irányban repedezett, felmállott, áttörte a növényzet. Helyenként erősen megsüllyedt, több cm-es szintkülönbségeket okozva a felszínben. Az érintett szakasz kezdő és végszelvényében jó minőségű, gépjármű és kerékpáros közlekedésre is alkalmas, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező szakaszokhoz csatlakozik, melyek később kerültek kialakításra. A felújítás által megteremtődik a védvonal egyenszilárdsága és megvalósul a biztonságos közlekedés folyamatossága.

A tönkrement burkolat esetében el kell végezni a padka nyesését, mivel a burkolatszélek süllyedése miatt sok helyen felgyűrődött, magasabban helyezkedik el a pályaszerkezetnél. Mivel bizonyos szakaszokon nagyobb mértékű süllyedés tapasztalható, ezeken a helyeken az út kátyúzása, feltöltése szükséges. A felület profilhelyesítése és tisztítása után el kell végezni a rétegek megfelelő kapcsolódását biztosító ragasztó emulzió felvitelét, melyet követően megtörténik az AC 11 jelű 4 cm vastagságú aszfaltbeton kopóréteg gépi terítése és tömörítése. Utolsó lépésben a burkolatszélek kiképzése és a padka rendezése történik meg. A vízoldali padka vízzáró földanyagból készül, míg a mentett oldali padka a tartósság és a könnyebb karbantartás érdekében zúzottkő terítéssel és tömörítéssel készül.

A beruházás részét képezi a 21+225 - 58+100 tkm között elhelyezkedő töltéstartozékok cseréje. A töltéstartozékok műszaki kialakításának és elhelyezésének szempontjairól az Országos Vízügyi Főigazgató 31/2018. számú utasítása rendelkezik.

Összegezve a tervezett munkálatok:

Útburkolat felújítása 36,4 km

Töltéstartozékok pótlása, cseréje:

- 36 db kilométer kő

- 324 db hektométer kő

- 11 db sorompó

- 64 db közlekedési és egyéb jelzőtábla

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP.1.4.0.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Tiza folyó töltése

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

Hullámverés elleni kőmű helyreállítása:

A tervezett helyreállítással a Tisza jobb parti töltésének alábbi szakaszai érintettek:

- 135+230 - 135+258 tkm (I. szakasz, 28 m),

- 135+850 - 136+190 tkm (II. szakasz, 340 m),

- 142+650 - 142+665 tkm (III. szakasz, 15 m),

- 143+290 - 143+310 tkm (IV. szakasz, 20 m)

- 144+000 - 144+070 tkm (V. szakasz, 70 m)

- 144+980 - 146+100 tkm (VI. szakasz, 1120 m)

Hullámverés elleni kőmű pótlása:

A tervezett pótlással a Tisza jobb parti töltésének alábbi szakaszai érintettek:

- 142+700 - 143+200 tkm (I. szakasz, 500 m),

- 144+070 - 145+000 tkm (II. szakasz, 930 m),

- 146+100 - 146+930 tkm (III. szakasz, 830 m),

Kotrási munkák:

Az alábbi öblítőcsatornák kotrása került betervezése a tárgyi projektbe:

- I. sz. öblítőcsatorna 0+000 - 0+060 cskm

- IV. sz. öblítőcsatorna 0+000 - 1+754 cskm

- Kis-Tisza alsó bekötés 0+000- 0+300 cskm

- VIII. sz. öblítőcsatorna 0+000 - 2+759 cskm

- Kisfüredi-fok 0+000 - 1+2874 cskm

- Kis-Tisza 5+400- 9+000 cskm.

- IX. sz. öblítőcsatorna 0+000 - 3+038 cskm

További kotrások:

- Jászsági Öntözőcsatorna torkolati szakasza 0+000 -0+050 cskm

- Kiskörei Vízlépcső felvízi várakozótér

- Téli-kikötő bejárati része

Szabályzó műtárgyak rekonstrukciója:

- Kis-Tisza szabályzóműtárgy rekonstrukciója

- IV. sz. öblítőcsatorna szabályzóműtárgy rekonstrukciója

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP.1.4.0.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Martfű Tisza bal part töltés áthelyezés

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Cibakháza, Martfű, Szolnok, Tiszaföldvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Martfű Tisza bal part töltés áthelyezésének tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

Árvédelmi töltés áthelyezése Martfűnél (I. ütem) Tisza bal part 48+732-49+477 tkm szelvények között az alábbiak szerint:

- Új töltés építése, a meglévő töltés 48+732 és 49+477 tkm szelvényei között 821 m hosszban.

- Töltéstartozékok kivitelezése.

- Meglévő töltés elbontása a 48+732 és 49+477 tkm szelvény közötti 745 fm hosszban.

- Anyagnyerőhely kijelölése 11,0 ha mentett oldali szántón.

- Belvízcsatorna áthelyezése: Cibakháza-Martfűi főcsatorna 3+316 - 3+964 km szelvény közötti 648 fm-es szakasz megszüntetése, új csatorna építése 701 fm hosszban.

Stabilizált út építése a töltés áthelyezés megközelítésére a Tisza bal part 45+145-54+025 tkm (8956 fm) szelvények között.

Ártézi-csatorna ideiglenes szivattyúállás kialakítása

A 10.06 árvízvédelmi szakasz védelmi központjának felújítása

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP.1.4.0.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hortobágy-Berettyó árvízvéd. töltés útstabilizálás

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőtúr, Túrkeve

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a Hortobágy-Berettyó árvízvédelmi töltés útstabilizálás tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése.

A tervezett létesítmény (szórt út) a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén a Hortobágy-Berettyó fő csatorna bal parti töltéskoronáján, Mezőtúr, ill. Túrkeve városok közigazgatási területén helyezkedik el.

A tervezett út 1. szakasza a mezőtúri közúti híd K-i oldalán a 6+420 tkm szelvénytől a Szandazugi őrházig 13+737 tkm szelvényig épül meg. A tervezett út 2. és 3. szakasza a Túrkevei közúti hídtól, a 21+271 tkm szelvénytől a Csudaballai gátőrtelep érintésével Csurgói gátőrtelepig 27+306 tkm szelvényig tervezett. A szakaszok teljes hossza 13 191 fm, területe 41 585 m2.

A kész létesítmény 13 191 fm hosszú stabilizált szórt út, mely biztosítja a három gátőrtelep megközelíthetőségét, az őrszemélyzet napi munkavégzését, árvíz és belvízvédekezés során a töltésszakaszok bejárását, a szivattyútelepek megközelíthetőségét, üzemanyag ellátását, a gépész személyzet biztonságos közlekedését, védelmi anyagok zökkenőmentes helyszínre juttatását a 12.06 Árvízvédelmi szakaszon.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.2 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP.1.4.0.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 095-248774
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 653 828 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 738 254 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési, engedélyeztetési feladatok

vasbeton műtárgy építés részfeladatai

rézsű és fenék burkolat építés részfeladatai

acél elzárószerkezet gyártás, beszerelés részfeladatai

töltésépítés részfeladatai

töltéskorona burkolat építés részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tisza aszfalt töltéskorona burkolat helyreállítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 802 292 508.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 530 717 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

tervezési, engedélyeztetési feladatok

töltéskorona burkolat építés részfeladatai

Töltéstartozékok pótlása részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 277 088 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 350 262 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

geodéziai munkák, szakfelügyeletek,

kőmű helyreállítása és pótlása, műtárgy rekonstrukció, kert és parképítési munkák

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Martfű Tisza bal part töltés áthelyezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 431 170 275.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 430 165 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

geodéziai munkák, szakfelügyeletek, útépítési munkák, építőmesteri munkák

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: 5
Elnevezés:

Hortobágy-Berettyó árvízvéd. töltés útstabilizálás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11505561216
Postai cím: Gáz Utca 1
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 302998235
Fax: +36 56425068
Internetcím: http://www.kotiviepb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 188 766 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 351 942 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

geodéziai munkák, szakfelügyeletek, útépítési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész: A Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciója

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 5630 Békés, Petőfi Utca 20. Asz: 11053727204

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Keleti Utca 34. Asz: 13445762209

2. rész: Tisza aszfalt töltéskorona burkolat helyreállítása

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 5630 Békés, Petőfi Utca 20. Asz: 11053727204

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Keleti Utca 34. Asz: 13445762209

3. rész: Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciója

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 5630 Békés, Petőfi Utca 20. Asz: 11053727204

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Keleti Utca 34. Asz: 13445762209

4. rész: Martfű Tisza bal part töltés áthelyezés

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 5630 Békés, Petőfi Utca 20. Asz: 11053727204

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Keleti Utca 34. Asz: 13445762209

L-Pristine Kft, Magyarország 1146 Budapest, Ajtósi Dürer Sor 25/a. Asz: 14687987242

5. rész: Hortobágy-Berettyó árvízvéd. töltés útstabilizálás

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 5630 Békés, Petőfi Utca 20. Asz: 11053727204

AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Keleti Utca 34. Asz: 13445762209

2)Valamennyi rész tekintetében a nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma:

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft., 5000 Szolnok, Gáz Utca 1. Asz: 11505561216

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2021