Works - 610289-2021

30/11/2021    S232

Poland-Warsaw: Bridge construction work

2021/S 232-610289

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 213-560611)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
National registration number: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2021
Postal address: ul. Wronia 53
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 00-874
Country: Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092361
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 10 zadań

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2021
II.1.2)Main CPV code
45221110 Bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-560611

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/12/2021
Local time: 11:30
Read:
Date: 15/12/2021
Local time: 11:30
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/03/2022
Read:
Date: 14/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/12/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 15/12/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: