Supplies - 61056-2019

07/02/2019    S27

Poland-Katowice: Stranded wire

2019/S 027-061056

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 020-044491)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Michalina Ryndak
E-mail: m.ryndak@pgg.pl
Telephone: +48 327572927
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku

Reference number: 701902169
II.1.2)Main CPV code
44311000 Stranded wire
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 16 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/02/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 020-044491

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 11/02/2019
Read:
Date: 22/02/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 11/02/2019
Read:
Date: 22/02/2019
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 11/04/2019
Read:
Date: 22/04/2019
VII.2)Other additional information: