Supplies - 610725-2021

30/11/2021    S232

Romania-Câmpina: Fish fillets

2021/S 232-610725

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina
National registration number: 2845206
Postal address: Strada: B-dul Carol I, nr. 145
Town: Campina
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 105600
Country: Romania
Contact person: Marian Albert Soare
E-mail: achizitiicampina@gmail.com
Telephone: +40 244336251
Fax: +40 244337121
Internet address(es):
Main address: www.scoalapolitie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare crap eviscerat decapitat, file de macrou, cartofi proaspăt curățați, ouă de găină

Reference number: PAAP I a
II.1.2)Main CPV code
15211000 Fish fillets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: 21 luni Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada octombrie 2021-31.12.2021 (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; Notă: Contractul pentru perioada menționată mai sus se va încheia doar în situația în care vor fi prezente în școală toate efectivele de elevi!!!); minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentru (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) , - minim1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 -( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) , cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.R nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu s-a atins cantitatea maximă a acordului-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite in baza acordurilor cadru, operatorilor economici declarati castigatori (Clasati pe locul I) in baza criterilui " Pretul cel mai scazut".

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 995 542.55 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

cartofi proaspăt curățați

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15312200 Part-fried potato chips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

cartofi proaspăt curățați

Cantitate min. = 57.830kg

cantitate max. = 320.470kg

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ouă de găină

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
03142500 Eggs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

ouă de găină

Cantitate min. = 119.100 buc.

cantitate max. = 700.637 buc.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

crap eviscerat decapitat

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

crap eviscerat decapitat

Cantitate min. = 1.436kg

Cantitate max. = 9.236kg

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

file de macrou

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

file de macrou

Cantitate min. = 5.472kg.

Cantitate max. = 36.942kg.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-411434
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 71000
Lot No: 2
Title:

file de macrou

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FALCONS
National registration number: RO 4214864
Postal address: Strada Principala, Nr. 590
Town: Tomsani
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 123456
Country: Romania
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telephone: +40 723289744
Fax: +40 244535525
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 960 492.00 RON
Total value of the contract/lot: 687 121.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 71002
Lot No: 4
Title:

ouă de găină

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FALCONS
National registration number: RO 4214864
Postal address: Strada Principala, Nr. 590
Town: Tomsani
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 123456
Country: Romania
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telephone: +40 723289744
Fax: +40 244535525
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350 318.50 RON
Total value of the contract/lot: 245 222.95 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 71001
Lot No: 3
Title:

cartofi proaspăt curățați

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GRUP DE PRODUCATORI PROLEG SLOBOZIA MOARA COOPERATIVA AGRICOLA
National registration number: RO 20781461
Postal address: Strada PRINCIPALA, Nr. 125B
Town: Slobozia Moara
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 08134
Country: Romania
E-mail: ionescu_marioara1975@yahoo.com
Telephone: +40 720545358
Fax: +40 245724148
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 281 880.00 RON
Total value of the contract/lot: 833 222.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 70999
Lot No: 1
Title:

crap eviscerat decapitat

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FALCONS
National registration number: RO 4214864
Postal address: Strada Principala, Nr. 590
Town: Tomsani
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 123456
Country: Romania
E-mail: falconsrll@gmail.com
Telephone: +40 723289744
Fax: +40 244535525
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 230 900.00 RON
Total value of the contract/lot: 229 976.40 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2021