TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 610767-2020

Submission deadline has been amended by:  495800-2021
18/12/2020    S247

Netherlands-Tilburg: Financial analysis software package

2020/S 247-610767

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Avans Hogeschool te Tilburg
National registration number: 231561964
Postal address: Prof Cobbenhagenlaan 13
Town: Tilburg
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5037 DA
Country: Netherlands
Contact person: Michel Hoeijmans
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.avans.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/348d34561f430e2efbe9cd0da9eb1357
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Uitsluitend via TenderNed
Town: Breda
NUTS code: NL NEDERLAND
Country: Netherlands
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/348d34561f430e2efbe9cd0da9eb1357
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Uitsluitend via TenderNed
Town: Breda
Country: Netherlands
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
NUTS code: NL NEDERLAND
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering, implementatie en onderhoud van een FP&A tool

Reference number: FPAVANS01
II.1.2)Main CPV code
48441000 Financial analysis software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De opdracht is het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing ter ondersteuning van het samenstellen van de Avans hogeschoolbegroting. Lopende het jaar worden er additionele budgetten toegekend en worden aanvullende begrotingen opgesteld. Er dient apart gerapporteerd te kunnen worden over de (uitputting van de) oorspronkelijke begroting en de gewijzigde begroting. Daarnaast kent Avans Hogeschool ook projectverantwoordingen. De basisinformatie zoals realisatie wordt opgehaald uit het financieel systeem Unit4 ERP (UBW), maar dient nog verder bewerkt en aangevuld te worden met o.a. de prognose. Avans Hogeschool heeft behoefte aan een systeem dat hierbij kan ondersteunen en het handmatige werk overbodig maakt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Avans overschrijdt bij de inkoop van en voor het leveren en de implementatie van een FP&A oplossing de aanbestedingsgrens van 300 000,- EUR excl. btw.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Beoordeling software o.b.v. Avans Use Cases / Weighting: 30
Quality criterion - Name: User fit - Software demonstratie / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Vendor fit - Plan van aanpak / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Vendor fit - team / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Strategic fit / Weighting: 15
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Drie x een jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met één (1) partij een overeenkomst aan te gaan.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst met betrekking tot de levering en implementatie is 1.6.2021, of zoveel later dan dat definitieve gunning plaatsvindt. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van drie X een jaar. Betaling en facturatie verloopt daarbij conform facturatieschema zoals opgesomd in het Excel tabblad “Overige requirements” in de Use cases Avans (zie bijlagen).

De te sluiten overeenkomst wordt gebaseerd op de modelovereenkomst IT die is opgenomen in bijlagen. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Aanbestedende dienst en zal uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld. Redenen waarom de aanbestedende dienst zou kunnen besluiten de raamovereenkomst niet te verlengen kunnen verband houden met eventuele organisatieveranderingen en/of slechte presentaties o.b.v. de prestatiemeter van de opdrachtnemer

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Zie aanbestedingsdocumenten.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met de optie om de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een maximum van 3 X 1 jaar

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 243-600933
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/03/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/03/2021
Local time: 17:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2020