Works - 610769-2019

23/12/2019    S247

Lithuania-Vilnius: Airport buildings construction work

2019/S 247-610769

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
National registration number: 120864074
Postal address: Rodūnios kelias 10A
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-02189
Country: Lithuania
Contact person: Indrė Šimonėlienė
E-mail: i.simoneliene@ltou.lt
Telephone: +370 69482561
Internet address(es):
Main address: http://www.ltou.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5150
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=492136
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=492136&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vilniaus oro uosto keleivių terminalo (T4) rekonstrukcijos darbai

II.1.2)Main CPV code
45213331 Airport buildings construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Šiuo pirkimu planuojama sudaryti rangos darbų sutartį, pagal kurią būtų įgyvendinti Vilniaus oro uosto terminalo rekonstrukcijos darbai, kurie apima naujo 2 aukštų terminalo modulio (T4) statybas bei terminalo prieigų pertvarkymą. Naujas keleivių terminalas planuojamas šiaurinėje sklypo dalyje tarp dabartinio terminalo ir naujai statomo VIP terminalo.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45213331 Airport buildings construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Vilniaus oro uosto terminalo rekonstrukcijos darbai, kurie apima naujo 2 aukštų terminalo modulio (T4) statybas bei terminalo prieigų pertvarkymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 29
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Esant Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto penktoje pastraipoje įvardintiems pakeitimų pagrindams, baigimo laikas (kaip apibrėžta 8.2 punkte (Baigimo laikas) gali būti pratęsiamas inžinieriaus nurodymu, suderinus su užsakovu ir įvertinus visas aplinkybes.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Su pirminiu pasiūlymu tiekėjai turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti EBVPD.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu turi pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją ne mažesnei negu 300 000,00 EUR be PVM sumai.

Tiekėjas turi pateikti atlikimo užtikrinimą sutarties valiuta (EUR).Atlikimo užtikrinimas turės būti išduotas užsakovo naudai bei sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. priimtos sutarties sumos be PVM.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Apmokėjimo sąlygos ir tvarka apibrėžtos sutartyje.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Nuostatos, numatančios šalių atsakomybę (įskaitant netesybas), yra numatytos sutartyje ir yra taikytinos šalių santykiams pagal sutartį.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/01/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/12/2019