Supplies - 610793-2021

30/11/2021    S232

Romania-București: Preserved and/or canned vegetables

2021/S 232-610793

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
National registration number: 17104480
Postal address: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050182
Country: Romania
Contact person: MIRELA- ANCUTA BERCEA
E-mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telephone: +40 0728885581
Fax: +40 213101731
Internet address(es):
Main address: www.dgaspc5.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Protectie sociala
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare conserve pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5

Reference number: 12057
II.1.2)Main CPV code
15331400 Preserved and/or canned vegetables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 48 luni, în acest sens urmând a fi încheiate contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile aprobate cu această destinație astfel:

• primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2021;

• cel de-al doilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022;

• al treilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

• al patrulea contract subsecvent va fi incheiat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

• al cincelea contract subsecvent va fi incheiat de la data de 01.01.2025 până la încheierea acordului cadru pe 48 de lunni;

Autoritatea contractantă intenționează să încheie minim 5 contract subsecvente - maxim 15 contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante si fondurile alocate.

Valoarea estimată totală a achiziției:

- Valoare maximă Acord-Cadru – 1.500.549,20 lei fără TVA (48 luni);

- Valoare minimă Acord-Cadru – 1.749.60 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni -375.137.30 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 1.749.60 lei fără TVA.

Cantitățile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei I la Caietul de sarcini

Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

Operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin SICAP, în termen care se va situa cu cel mult 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care solicitările de clarificări au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsul Autorității contractante va fi publicat în SEAP într-un termen care se va situa, cel târziu, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, fără a da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau în alt termen decât cel stabilit.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 500 450.28 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Acord cadru furnizare pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, așa cum apar specificate în caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Natura, cantitățile și caracteristicile aferente produselor ce formează obiectul achiziției sunt detaliate în caietul de sarcini.

- Valoare maximă Acord-Cadru – 1.500.549,20 lei fără TVA (48 luni);

- Valoare minimă Acord-Cadru – 1.749,60 lei fără TVA;

- Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni 375.137,30 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 1.749,60 lei fără TVA

Cantitățile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt conform Anexei I la Caietul de sarcini

Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul contractelor subsecvente se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Garanția de participare se va constitui conform Secțiunii III.1.6.a) din Fișa de date

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 131-345626
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 22004/05.11.2021
Title:

Acord Cadru furnizare conserve

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
National registration number: RO 10062337
Postal address: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 031455
Country: Romania
E-mail: trantu_panait@yahoo.co.uk
Telephone: +40 722508244
Fax: +40 213262413
Internet address: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 500 549.20 RON
Total value of the contract/lot: 1 500 450.28 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Contencios
Postal address: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Town: Bucuresti
Postal code: 050182
Country: Romania
E-mail: monica.grigore@dgaspc5.ro
Telephone: +40 213167707
Fax: +40 212101731
Internet address: www.dgaspc5.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2021