Tjenesteydelser - 610916-2019

23/12/2019    S247

Danmark-Nørresundby: Reparation og vedligeholdelse af kedler

2019/S 247-610916

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Forsyning
CVR-nummer: 33 16 46 10
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Bergmann Kristensen
E-mail: birgitte.kristensen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200135
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/06eeb315-312c-49b3-9d4f-84347b2b6dd9/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udsyring af kedel på Nordjyllandsværket/Aalborg Forsyning

Sagsnr.: 2019-092754
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50531100 Reparation og vedligeholdelse af kedler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nordjyllandsværket A/S er i markedet for at indhente information angående en engangsleverance af smedearbejde og kemisk rengøring (udsyring) af kedlen på Nordjyllandsværkets Blok 3 for at fjerne jernoxider fremkommet ved drift af kedlen.

Formålet med denne anmodning om information er at gøre Nordjyllandsværket i stand til at forstå, hvordan det bedst mulige udbudsmateriale kan sammensættes. Dette både af hensyn til Nordjyllandsværket og leverandørerne i henhold til gældende lovgivning/EU-regler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjyllandsværket, Nefovej 50, 9310 Vodskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en engangsleverance af kemisk rengøring (udsyring) af kedlen på Nordjyllandsværkets Blok 3 for at fjerne jernoxider fremkommet ved drift af kedlen.

— Udtagning af rørprøver inden udsyring til kalibrering og evt. reference,

— Levering og montage af provisoriske rørledninger, afblændinger, ventiler og pumper,

— Udsyring af economiser, fordamper, flaske og mellemliggende rørledninger,

— Håndtering og bortskaffelse af produkter og restprodukter ifm. udsyringen,

— Reetableringer efter udsyring,

— Verifikationsansøgning og håndtering af svejsesager ifm. udsyringen,

— Håndtering af HSE under udsyringen med særligt fokus på perioden, hvor der arbejdes med kemikalier. HSE er ”Health, Safety and Environment”, og hvorledes disse forhold håndteres og dokumenteres i leverandørens organisation,

— Engineering (kemi, proces, kedel, svejse, miljø m.fl.) til håndtering af leverancen,

— Stillads og isoleringsydelser til udsyringen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019