Varor - 610973-2021

30/11/2021    S232

Sverige-Stockholm: Övervakningskameror

2021/S 232-610973

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Utbildningsförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Box 22049
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 103 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Nathalie Andersson
E-post: nathalie.2.andersson@edu.stockholm.se
Telefon: +46 850833925
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/utbildningsforvaltningen/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kameror i trygghetsskapande syfte

Referensnummer: 2.4.1-8843/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35125300 Övervakningskameror
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar rådgivning, leverans, installation och montering av övervakningskameror, skyltar, utrustning för lagring, service och support samt utbildning av en till fyra personer vid de skolor som avropat övervakningskameror (CCTV).

Syftet med utrustningen är att skapa trygghet i skolmiljön såväl inomhus som i den utomhusmiljö som betraktas som icke offentlig (exempelvis en innergård som ej kan nås från offentlig miljö).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35125300 Övervakningskameror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet omfattar rådgivning, leverans, installation och montering av övervakningskameror, skyltar, utrustning för lagring, service och support samt utbildning av en till fyra personer vid de skolor som avropat övervakningskameror (CCTV).

Syftet med utrustningen är att skapa trygghet i skolmiljön såväl inomhus som i den utomhusmiljö som betraktas som icke offentlig (exempelvis en innergård som ej kan nås från offentlig miljö).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 224-549974
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Kameror i trygghetsskapande syfte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordic Alarm AB
Nationellt registreringsnummer: 556318-0032
Postadress: Karlsbodavägen 39
Ort: Bromma
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 16867
Land: Sverige
E-post: thomas.zetterstrom@nordicalarm.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 10 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021