Építési beruházás - 6112-2020

08/01/2020    S5

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 005-006112

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

B.őszöd – B.lelle kerékpárút megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000785512019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

B.őszöd – B.lelle kerékpárút megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 357 685 707.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Somogy megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, mint vállalkozó feladata kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítása a Balatoni Bringakör Balatonőszöd – Balatonlelle közötti szakaszán mindösszesen 2791,6 méter hosszúságban.

A beruházás paraméterei, ellátandó főbb feladatok:

— Balatonszemes településen / SE-F-1 / kerékpárforgalmi pihenőhely létesítése

— Balatonőszöd település / OS-É-1 / 600 méter hossz / Szent István utcai szakaszán közös felületen vezetett kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, új kerékpáros híd építése

— Balatonszárszó település / SR-F-1 / 10,6 méter szerkezeti hossz / 7. sz. főút menti meglévő gyalogos-kerékpáros híd részleges felújítása

— Balatonlelle településen / LE-É-3 / 205 méter hossz / önálló egyirányú kerékpárút építése a Napospart és a Móló sétány közötti szakaszon

— Balatonlelle település / LE-É-2 / 1790 méter hossz / Köztársaság utca meglevő burkolatának szélesítése, kétoldali irányhelyes nyílt kerékpársáv kialakítása, parkolók kialakítása

— Balatonlelle településen / LE-É-1 / 186 méter hossz / Hortenzia utcával párhuzamosan kétirányú kerékpárút építése

A feladat részletes meghatározását – a KD részeként – a KD III-IV-V. kötete tartalmazza (műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által SO/UO/352/9/2018. (érvényességi ideje: 4.6.2023.), SO/UO/433/14/2018. (érvényességi ideje: 4.7.2023.), SO/UO/357/14/2018. (érvényességi ideje: 6.6.2023.), SO/UO/358/11/2018. (érvényességi ideje: 6.6.2023.) ügyiratszámokon kiadott jogerős építési engedélyek átadásra kerülnek az érdeklődő gazdasági szereplőknek.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember alk. köv.-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember alk. köv.-ként meghatározott területén szerzett többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember alk. köv.-ként meghatározott területén szerzett többlettapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A finanszírozás forrása: részben EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00015, intenzitás: 100,000000 %), részben hazai.

II.2.14)További információk

1. Nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam, valamint a június 15. és szeptember 1. közötti időszak.

Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 121-295639
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

B.őszöd – B.lelle kerékpárút megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799

Internetcím: http://www.colas.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 437 853 380.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 357 685 707.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember által végzett feladatrészek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószám: 14904134-2-44

Ajánlattevő: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zrt.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Ócsai út

Adószám: 26647184-2-13

Ajánlattevő: STRABAG Általános Építő Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.

Adószám: 11705053-4-44

Ajánlattevő: SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószám: 14300327-2-44

Ajánlattevő: G-Plan Építő Kft.

Székhely: 7754 Bóly, Ipari Park III utca 12.

Adószám: 11732961-2-02

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I. Karakterkorlátozás okán a II.2.14) pont folytatása:

(...) 2. AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel a beruházás összetettségére: az érintett szakasz forgalma jelentős, ezért a közlekedés biztonsága érdekében a munkák organizációját, a minőség biztosítást kiemelten kell kezelni. A projekt egyes részeinek külön-külön történő megépítése a munkavégzés organizációjára, a minőségre negatív hatással lenne, ami a kivitelezés közbeni közlekedés biztonságot, a balesetveszélyt növelheti.

II. Karakterkorlátozás okán a III.2.2) pont folytatása:

(...) Alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B. §-aiban foglaltak irányadók. A részszámlázásra vonatkozó előírások a VSZF-ben találhatók. Irányadó a Kbt. 134. § (5) bek.

AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek. alapján, feltételesen indítja.

A finanszírozás forrása: részben EU-s (GINOP-7.1.2-15-2017-00015, intenzitás: 100,000000 %), részben hazai.

A szerződés utófinanszírozású.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

Előleg: legfeljebb 30 %, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134/B.1. és 134/B.2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy 10 % feletti igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére. Mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Tartalékkeret: 2 %.

Részletek a KD-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/01/2020