Paslaugos - 611283-2019

24/12/2019    S248

Suomija-Helsinkis: Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis, skirta remti darbą su apribojimais, su doze susijusių reakcijų funkcijas, XIV priedu, patvariaisiais organiniais teršalais ir dokumentacijos vertinimas

2019/S 248-611283

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Adresas: Annankatu 18
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pašto kodas: 00121
Šalis: Suomija
Asmuo ryšiams: Finance Unit
El. paštas: procurement@echa.europa.eu
Telefonas: +358 9686180
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.echa.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5819
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis, skirta remti darbą su apribojimais, su doze susijusių reakcijų funkcijas, XIV priedu, patvariaisiais organiniais teršalais ir dokumentacijos vertinimas

Nuorodos numeris: ECHA/2019/355
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79000000 Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagal preliminariąją sutartį siekiama gauti mokslinę paramą dėl darbo su apribojimais, su doze susijusių reakcijų funkcijų, XIV priedo, patvariųjų organinių teršalų ir dokumentacijos vertinimo ECHA.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Rangovo patalpos.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras kvietimas pateikti pasiūlymus. Tikslas – pakopinių preliminariųjų paslaugų pirkimo sutarčių bent su 2 paslaugų teikėjais sudarymas dėl paslaugų teikimo ECHA.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Pradinė sutarties trukmė yra 2 metai, su galimybe atnaujinti 2 kartus, kaskart 1 metams.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Vadovaudamasi Finansinio reglamento I priedo Bendrųjų nuostatų 11.1 punkto e dalimi ir 11.4 punktu, ECHA turi galimybę pradėti derybų procedūrą su po šio kvietimo pateikti pasiūlymus pasirinktu rangovu dėl naujų paslaugų, kurias sudaro panašių paslaugų kartojimas per 3 metus po pradinės sutarties pasirašymo.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Skiriant specialiąsias sutartis pagal preliminariąją sutartį bus privaloma atsižvelgti į tai, kad rangovas nebūtų patekęs į profesinių interesų konflikto situaciją.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 4
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 225-550863
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 10/02/2020
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/02/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Vokai su pasiūlymais atplėšiami viešai ECHA patalpose adresu: Telakkaranta, Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, SUOMIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 2 kiekvieno konkurso dalyvio atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Konkurso dalyviai ir šios pirkimo procedūros dalyviai informuojami, kad, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, jų asmens duomenys gali būti perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Perkančioji organizacija ir OLAF taip pat gali tikrinti arba pareikalauti sutarties, sudarytos po šios pirkimo procedūros, įgyvendinimo audito.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +358 4303-1
Faksas: +358 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai. Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis. Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) dalyje nurodytai institucijai.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Adresas: Annankatu 18
Miestas: Helsinki
Pašto kodas: 00121
Šalis: Suomija
El. paštas: procurement@echa.europa.eu
Telefonas: +358 9686180
Interneto adresas: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2019