Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 611318-2019

24/12/2019    S248

Belgie-Brusel: Pořízení softwarového řešení jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS) a souvisejících služeb

2019/S 248-611318

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pořízení softwarového řešení jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS) a souvisejících služeb

Spisové číslo: UCA 19/009
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Generální sekretariát Rady Evropské unie (GSC) hodlá obnovit rámcovou smlouvu na pořízení softwaru jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS).

Rámcová smlouva vyplývající ze současného řízení pokryje provedení řady úkolů s cílem vyvinout a zavést nový DSMS pro GSC.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 484 685.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72212223 Vývoj programového vybavení pro elektronickou poštu
72212517 Vývoj programového vybavení pro IT
72222300 Služby informačních technologií
72263000 Implementace programového vybavení
72412000 Poskytovatel služeb elektronické pošty
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Účelem této výzvy k podání nabídek je zřízení rámcové smlouvy s 1 dodavatelem na konfiguraci a doručení softwaru jako služby (SaaS) na základě DSMS, s cílem udržet a rozšířit komunikační úsilí uzpůsobené zainteresovaným stranám.

Rámcová smlouva vyplývající ze současného řízení pokryje provedení řady úkolů s cílem vyvinout a zavést nový DSMS pro Radu. Přesná povaha a kvantita požadovaných služeb včetně platných požadavků jsou stanoveny ve specifikacích nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci / Váha: 50 %
Cena - Váha: 50 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 104-250677
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Pořízení softwarového řešení jako služby pro systém správy digitálního předplatného (DSMS) a souvisejících služeb

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
10/12/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Measuremail B.V.
Poštovní adresa: Burgemeester de Raadstingel 93
Obec: Dordrecht
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 3311
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 484 685.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2818060
Fax: +32 22800262
Internetová adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/12/2019