Služby - 611320-2019

24/12/2019    S248

Belgie-Brusel: Audit a poradenství v oblasti udržitelného stravování

2019/S 248-611320

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský výbor regionů (VR)
Poštovní adresa: Rue Belliard 101
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cor.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Poštovní adresa: Rue Belliard 99
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eesc.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5833
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Audit a poradenství v oblasti udržitelného stravování

Spisové číslo: CdR/DL/66/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
71317210 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výbor regionů (dále jen „veřejný zadavatel“) plánuje zadat veřejnou zakázku s cílem uzavřít rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je audit a poradenské služby za účelem zajištění řádného plnění udržitelné služby společného stravování podle současných technických specifikací smlouvy č. CDR/DL/35/2019 „Koncese na služby a poskytování pomocných služeb v oblasti udržitelného společného stravování v budovách Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů v Bruselu “, jakož i veškerých norem platných v oblasti stravování.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 348 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79415000 Poradenství v oblasti řízení výroby
71610000 Testování a analýza složení a čistoty
71620000 Analytické služby
55321000 Příprava jídel
55322000 Vaření jídel
55330000 Provozování jídelen
55500000 Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
55511000 Provozování závodních jídelen a jiných jídelen pro vyhrazené zákazníky
55512000 Správa závodních jídelen
55520000 Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

1) provádění ověřovacích a kontrolních úkonů u technických specifikací zakázky č. CDR/DL/35/2019 „Koncese na služby a poskytování služeb spojených s udržitelným společným stravováním v budovách Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a Evropského výboru regionů v Bruselu“,

2) poradenství a pomoc v souvislosti s udržitelným společným stravováním.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 348 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry EU

II.2.14)Další informace

Viz internetová stránka uvedená v bodu I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová stránka uvedená v bodu I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová stránka uvedená v bodu I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/02/2020
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/02/2020
Místní čas: 15:00
Místo:

Evropský výbor regionů, Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová stránka uvedená v bodu I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/12/2019