Tjänster - 611320-2019

24/12/2019    S248    Europeiska regionkommittén - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Granskning och rådgivning inom området för hållbar restaurangsektor

2019/S 248-611320

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska regionkommittén (ReK)
Postadress: Rue Belliard 101
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
E-post: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.cor.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Postadress: Rue Belliard 99
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction logistique, unité programmation/gestion financière et contractuelle
E-post: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5833
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Granskning och rådgivning inom området för hållbar restaurangsektor

Referensnummer: CdR/DL/66/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71317210 Konsulttjänster för hälsa och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Regionkommittén, hädanefter kallad den upphandlande myndigheten, avser inleda en offentlig upphandling för att teckna ramavtal för ämnet gransknings- och rådgivningstjänster med syftet att säkra gott genomförande av pågående tjänster avseende kollektivt hållbar restaurangsektor avseende de tekniska specifikationerna för kontrakt nr CDR/DL/35/2019 “Tjänstekoncession och tillhandahållande av tilläggstjänster i kollektivt hållbar restaurang i byggnaderna tillhörande den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska regionkommittén i Bryssel liksom samtliga tillämpliga normer beträffande restaurangsektorn.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 348 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79415000 Konsulttjänster för produktionsledning
71610000 Provning och analys av sammansättning och renhet
71620000 Analystjänster
55321000 Matberedning
55322000 Tillagning av måltider
55330000 Kafeteriaverksamhet
55500000 Matsalstjänster och catering
55511000 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp
55512000 Drift av matsal
55520000 Catering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel, Belgien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

1) Genomförande av granskningsåtgärder och åtgärder för kontroll av tekniska specifikationer i kontrakt nr CDR/DL/35/2019 “Tjänstekoncession och tillhandahållande av tilläggstjänster i kollektiv hållbar restaurangsektor i byggnader tillhörande Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén i Bryssel”;

2) Rådgivning och assistans beträffande den kollektiva hållbara restaurangsektorn.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 348 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/02/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/02/2020
Lokal tid: 15:00
Plats:

Europeiska regionkommittén, Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se webbplatsen som anges i punkt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/12/2019