Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 611335-2019

24/12/2019    S248

Belgia-Bryssel: Oikeudellinen selvitys metrologiaa sekä mittauslaitteita ja muita kuin automaattisia vaakoja koskevien direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamiseksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa

2019/S 248-611335

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Postiosoite: BREY 12/088
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Oikeudellinen selvitys metrologiaa sekä mittauslaitteita ja muita kuin automaattisia vaakoja koskevien direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamiseksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Viitenumero: 764/PP/GRO/IMA/19/1131/10854
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79140000 Oikeudelliset neuvonta- ja tiedotuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena on avustaa Euroopan komissiota metrologiaa koskevan direktiivin 2011/17/EU, muita kuin automaattisia vaakoja koskevan direktiivin 2014/31/EU, mittauslaitteita koskevan direktiivin 2014/32/EU ja vesimittarien tilavuusvirta-aluetta koskevan direktiivin 2015/13/EU saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevassa arvioinnissa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 215 700.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
38300000 Mittalaitteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on tutkimusta koskeva palvelusopimus. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi sopimusosapuolen on suoritettava seuraavat tehtävät:

1) toteuttaa jokaisessa jäsenvaltiossa kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskeva tarkastus sen tarkistamiseksi, saatetaanko jäsenvaltioiden toimenpiteillä direktiivien asiaankuuluvat säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä,

2) toteuttaa vaatimustenmukaisuustarkastus jokaisessa jäsenvaltiossa. Vaatimustenmukaisuustarkastus tarkoittaa sen tarkistamista, ovatko asianmukaiset jäsenvaltion kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskevat toimenpiteet johdonmukaisia ja yhteensopivia direktiivin asiaankuuluvien säännösten ja yleisesti EU:n lainsäädännön kanssa,

3) tunnistaa ja arvioida liitännäissäännöksiä eli kansallisia säännöksiä, jotka ylittävät direktiivin vaatimukset,

4) arvioida direktiivin asiaankuuluvien säännösten täytäntöönpanon yleistä tilaa ja keskeisiä kysymyksiä tällaisen täytäntöönpanon osalta.

Oikeudellisessa analyysissa on tarkasteltava sekä komissiolle ilmoitettuja kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamista koskevia toimenpiteitä MNE-tietokannan avulla sekä kaikkia muita asiaankuuluvia kyseessä olevan jäsenvaltion säädöksiä, joilla voi olla vaikutusta direktiivien saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen menetelmien laatu / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: hankejohtamisehdotuksen laatu ja tehokkuus / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: laadunvalvontatoimet / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 144-353632
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 764/PP/GRO/IMA/19/1131/10854
Nimi:

Oikeudellinen selvitys metrologiaa sekä mittauslaitteita ja muita kuin automaattisia vaakoja koskevien direktiivien kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamiseksi kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
09/12/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Spark Legal Network (EU) BVBA
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 703883963
Postiosoite: Rue des Comédiens 22
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1000
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: patricia@sparklegalnetwork.eu
Internetosoite: www.sparklegalnetwork.eu
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 240 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 215 700.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla
Arvo ilman alv:tä: 148 850.00 EUR
Osuus: 69 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Suurin osa alihankituista tehtävistä käsittää kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisen tarkastamista ja lakien yhdenmukaisuuden selvittämistä kyseisen jäsenvaltion kansallisten lakiasiantuntijoiden toimesta sekä selvityksen juridisen sisällön valvontaa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tähän tarjouskilpailuun voi osallistua ainoastaan sähköisesti verkossa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/12/2019