Építési beruházás - 611589-2019

Submission deadline has been amended by:  253010-2020
24/12/2019    S248

Magyarország-Debrecen: Építési munkák

2019/S 248-611589

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636192019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636192019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai

Hivatkozási szám: EKR001636192019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Csapó utca 30. hrsz.: 8439/2 (Fórum Debrecen Bevásárló és szórakoztató Központ)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Latinovits Színház belső kivitelezési munkálatai az alábbiak szerint:

A Megrendelő az Európai Területi Együttműködési Cél keretében létező INTERREG V-A ROMÁNIA­-MAGYARORSZÁG Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósításával kapcsolatban a Debrecen Hunyadi utca, Rákóczi utca, Csapó utca Vár utca által határolt tömbben létesült Fórum Debrecen Bevásárló és Szórakoztató Központ épületben kialakított színház elemét két önálló, külön helyrajzi szám alapján nyilvántartott, funkcionálisan önállóan működtethető egységgé választotta szét. A szétválasztott két épületrészben kialakításra kerül egy ún. Kulturális Inkubátor, valamint Művészeti Központ és Értéktár.

Képzési Központ és Értéktár:

— helyiségek: előcsarnok (Foyer), Multifunkcionális tér (Orfeum), melegítőkonyha, Stúdiószínház, ruhatár, Színiakadémia tantermei, Balett terem, próbatermek, irodák, öltözők, színész büfé, közönségforgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, kiszolgáló helyiségek, felvonók, közlekedők

— helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület) 3911,66 m2

— számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Stúdiószínház falburkolatának kialakítása: 265,6 m2,

Színpad padlóburkolat kialakítása: 340,58 m2,

Ipari padló készítése: 472,16 m2,

Álmennyezet szerelése: 1491,7 m2,

Balett padló készítése: 224,92 m2,

Padlóburkolat készítése: 2626,8 m2,

Falfestés: 2946,86 m2

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 2490,69 m2

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Német emelvény mobil székekkel:

— 136 db szék,

— 36 db emelvény,

— 25 db korlát elem.

Háttérfüggöny: 500 m2,

Függönypályák: 82 fm,

Gépi díszlethúzó: 11 db

Fényvetők: 196 db

Derítő lámpa: 16 db,

PAR lámpa: 50 db,

Követő fejgép: 4 db,

Hatáskeltő eszközök: 11 db

Mechanikus tartozékok:

Színpadi állvány: 20 db,

Földi állvány: 24 db,

Függesztő kampó: 260 db,

Forgatható konzol: 46 db

Bejátszó eszközök: 8 db,

Digitális keverőpult rendszerei: 7 db,

Hangsugárzó rendszer elemei: 21 db,

Kábelezés, szerelvények: 600 fm

Professzionális zenei bejátszó: 1 db,

2-utas aktív hangsugárzó: 2 db,

Kompakt sub-basszus hangfal: 2 db

Kulturális Inkubátor:

— helyiségek: nagyszínpad, nézőtér, alsószínpad, színpad és kiszolgáló helyiségei, díszletszállító emelő, irodák, közönségforgalmi vizes helyiségek, üzemi helyiségek, felvonók, közlekedők

— helyiségeinek területe összesen (nettó alapterület): 4,796,22 m2

— számszerű mennyiségi adatai:

Belső burkolatok, felületkialakítások:

Színpad padlóburkolat kialakítása: 655,16 m2,

Ipari padló készítése: 3087,57 m2,

Akusztikai szigetelés: 3518,5 m2,

Álmennyezet szerelése: 1112,8 m2,

Padlóburkolat készítése: 3015,02 m2,

Falfestés: 7175,04 m2

Akusztikai szigetelések:

Összesen: 3343,43 m2

Színháztechnológia, fénytechnika, hangtechnika, audiovizuális és színpadtechnikai rendszerek:

Alsógépezet:

Zenekari transzportpódium, alulról telepíthető személyemelő: 1db,

Díszletszállító emelő: 1 db,

10-es dobforgó színpad 4 süllyedővel: 1 készlet

Felsőgépezet:

Főszínpadi vasfüggöny: 1 db,

Gépi díszlethúzók: 22 db

Ponthúzó: 24 db,

Hátsószínpadi gépi díszlethúzók: 10 db,

Nézőtéri Felsőgépezet (tartók, ponthúzók, csőoszlopok): 11 db,

Főszínpadi asztalos és kárpitos munkák: 2823 m2

Fényvetők: 168 db,

Derítő lámpa: 30 db,

PAR lámpa: 24 db,

Követő fejgép: 2 db,

Hatáskeltő eszközök: 13 db,

Mechanikus tartozékok:

Színpadi állvány: 12 db,

Földi állvány: 12 db,

Függesztő kampó: 250 db,

Forgatható konzol: 46 db

Vezeték nélküli mikrofon rendszer: 87 db,

Vezetékes mikrofonpark: 46 db,

Bejátszóeszköz: 8 db,

Digitális keverőrendszer: 14 db,

Front hangsugárzó rendszer: 12 db,

Színpadi effekt hangsugárzó rendszer: 24 db,

Vizuáltechnikai rendszer: 27 db,

Digital Signage kijelzők, médialejátszók: 50 db,

Kábelezés, szerelvények: 960 fm

Folyt.: III.1.2) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki fedett színház épület színpadépítési munkáinak kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki színház hang-és fénytechnikai munkák kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Többletjótállás időtartama (hónapokban)(minimum 0 hónap maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Interreg V­A Program keretében benyújtott pályázatok, ROHU343 CBC Incubator (ROHU445) és ROHU344 EduCult Centre (ROHU446)

II.2.14)További információk

— A II.1.5) és a II.2.6) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak,

— A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

— az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Folyt.: VI. 3. pontnak 2:

21.)A szerződés biztosítékai: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a,

Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 30 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

22.) A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható.

23.) A később megépítendő, az alap kivitelezéssel összhangban álló tetőteraszokra tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni az alábbi feltételekkel:

Becsült érték (nettó): 198 000 000 Ft

Kivitelezés időtartama: a munkaterület átadásától számított kb. 5 hónap

Számszerű mennyiségi adatai:

— Előtérhez kapcsolódó terasz: kb. 1050 m2

— Orfeumhoz kapcsolódó terasz: kb. 180 m2

— összesen: kb. 1230 m2

A tetőteraszok az alábbiakat tartalmazzák: mosott kavicsburkolat, trópusi fa teraszburkolat, beton térkőburkolat, mészkő burkolat, terméskő burkolat, süllyesztett szegélyek, kiemelt szegélyek, támfalak, lépcsők, folyókák, lábrácsok, termőföldkeverék betöltése, növénytelepítés, gyepesítés, világítás, bútorozás (növénytartók, támlás padok, támla nélküli padok, hulladékgyűjtő, lámpák elhelyezése)

A burkolt felület nem több mint a teljes terület 75 %-a.

24.) Értékelés módszere: 1.-2. szempont: pontozás, 3. szempont esetén: egyenes arányosítás 4. ár szempont: fordított arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

25.) A beruházás részben uniós, részben állami támogatásból, részben önerőből valósulna meg. Az eljárás becsült értékére tekintettel Ajánlatkérő az állami támogatás vonatkozásában támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, így jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megvalósításhoz szükséges állami támogatás vonatkozásában a támogatás folyósításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a fenti feltételek teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti ki Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának.

Amennyiben a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 3 500 000 000 Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 3 500 000 000 Ft-ot).

Folyt.: II.2.4. pontnak: Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett magasépítési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, azt, hogy hány m2 nagyságú épületen végzett kivitelezési munkára vonatkozik, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Folyt. III.2.2) pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 5 évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább 6000 m2 nettó alapterületű épület kivitelezésére (építés és/vagy felújítás és/vagy átalakítás és/vagy bővítés) vonatkozó referenciával, mely(ek) tartalmaz(nak) összesen legalább 1500 m2 akusztikai szigetelési és 400 m2 színpad kivitelezési munkálatokat.

Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, melyben foglaltak szerint amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1.) pontban előírt igazolásait.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A hirdetmény karakter-korlátozására tekintettel az ezen pontba tartozó információkat a hirdetmény VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontja tartalmazza.

Folyt.: III.1.3) pontnak: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/02/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/02/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) A felhívás a III.1.2) és III.1.3) szerinti P.1.) és M.1.) alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

5.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

6.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

7.)A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

10.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

11.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

12.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

14.) Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje legkésőbb a szerződéskötés időpontjára: 100 000 000 Ft/esemény, 200 000 000 Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás.

15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.).

16.) Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a vállalkozói szerződés megkötését követő 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó.

17.) Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

18.) A Microsoft Excel kerekítéséből eredő eltéréseket Ajánlatkérő nem tekinti számítási hibának.

19.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont.

Folyt.: VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Finanszírozás:

AK az építési beruházás ellenértékét állami támogatásból és önerőből biztosítja.

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését, de legfeljebb 75 000 000 forintot.

Az építési munkák kivitelezése során 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtására a szerződéses érték 15 %-át elérő megvalósult teljesítés,

A 2. részszámla benyújtására a szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés,

A 3. részszámla benyújtására a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés,

A 4. részszámla benyújtására a szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés,

Az 5. részszámla benyújtására a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni.

AK a nyertes AT által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Ptk.-ról szóló 2013. évi V. tv (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Amennyiben nyertes AT a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Az építési beruházás nem engedélyköteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése egyenes adózás hatálya alá tartozik.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

— Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rend.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

AK tartalékkeretet nem biztosít.

Folyt.: VI.3) pontnak:

20.) Az ajánlati biztosíték:

Az eljárásban való részvétel ajánlati bizt. adásához kötött.

Az ajánlati bizt. mértéke: 20 000 000 HUF

A befizetés helye: vagy az AK fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.)

Az ajánlati bizt. befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az AK 11738008-15461009-06530000 sz. számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati bizt. A bizt. teljesítésének igazolása: AT bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 10. § (4) bek. alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat köv. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bek. sz. felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

Folyt.: III.1.2) pontban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2019