Tjänster - 611842-2021

30/11/2021    S232

Sverige-Piteå: Konsulttjänster för projektledning

2021/S 232-611842

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Piteå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2759
Postadress: Piteå kommun Svartuddsvägen 1
Ort: PITEÅ
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 94185
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonathan Viklund
E-post: jonathan.viklund@pitea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.pitea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Projektledare anläggning

Referensnummer: 21INK029
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72224000 Konsulttjänster för projektledning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för senare avrop av konsulttjänster för projektledning av anläggningsentreprenader.

Upphandlingen omfattar Piteå kommun och Älvsbyns kommun och de medverkande kommunala bolagen som anges i upphandlingen. Älvsbyns kommun och deras medverkande kommunbolag tecknar egna avtal.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
72224000 Konsulttjänster för projektledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för senare avrop av konsulttjänster för projektledning av anläggningsentreprenader.

Upphandlingen omfattar Piteå kommun och Älvsbyns kommun och de medverkande kommunala bolagen som anges i upphandlingen. Älvsbyns kommun och deras medverkande kommunbolag tecknar egna avtal.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 172-449452
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Projektledare anläggning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ebk Infra AB
Nationellt registreringsnummer: 559106-7110
Postadress: Kyrkgatan 41
Ort: Boden
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 96135
Land: Sverige
E-post: erik.hansson@ebkinfra.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Projektledare anläggning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Forsen Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556538-7700
Postadress: Box 208
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 10124
Land: Sverige
E-post: robert.ohlsson@forsen.com
Internetadress: www.forsen.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulter - Projektledare anläggning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Norconsult AB
Nationellt registreringsnummer: 556405-3964
Postadress: Box 8774
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 40276
Land: Sverige
E-post: madeleine.johansson@norconsult.com
Internetadress: www.norconsult.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021