Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 611892-2019

24/12/2019    S248    Bygge og anlæg - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-Nykøbing Falster: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 248-611892

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 242-593729)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Bergmann
E-mail: lb@lilholmogpartnere.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny skole i Sundby - Totalentreprise i partnering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01 - FA03 - EA12 - EA13
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Kommune ønsker at opføre en ny folkeskole i Sundby som barmarksprojekt på en nyerhvervet grund.

Den ny skole i Sundby skal opføres som 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet CKR-afdeling, ligesom der skal opføres en integreret sportshal. I alt ca. 580 børn samt ca. 100 ansatte.

Byggeriet andrager et samlet etageareal på min. 8 453 m2.

Overordnet rummer skolen følgende funktioner:

— 0.–9. klasse samt SFO 1+2/Ungdomsklub,

— Faglokaler for naturvidenskab og praktisk/musiske fag,

— Faglokaler for madkundskab,

— CKR samt special-SFO,

— Sportshal (med omklædning),

— Velkomstcenter, bibliotek og kantine,

— Ledelse, administration samt personalefaciliteter,

— Udeområder, herunder interne trafikforanstaltninger.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 242-593729

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5
I stedet for:

Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms: 143 000 000 DKK

Læses:

Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms: 142 000 000 DKK

Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Forventet antal ansøgere: 5

Læses:

Forventet antal ansøgere: 4

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: